HaberlerEkonomiYüzde 50 hibe destekli proje başvuruları başladı

Yüzde 50 hibe destekli proje başvuruları başladı

Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde 5 yıl boyunca uygulanacak olan yüzde 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliğleri yayınlandı.

Yüzde 50 hibe destekli proje başvuruları başladı

21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2 adet tebliğ ile "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar" ve "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları" na yönelik olarak 5 yıl boyunca yürütülecek programın ana esasları belirlendi.

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında değerlendirmeye alınacak yatırım projeleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada; tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri, su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırımların hibe desteği kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımların alt kategorilerinin belirtildiği açıklamada; büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kanatlı yetiştiriciliği, kültür mantarı üretimi, iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar, kanatlı ve büyükbaş/küçükbaş kesimhane yatırımlarının yer aldığı ifade edildi.

Projeye gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın herhangi bir sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabilecekler.

Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmeyip yatırım konularına yönelik olarak belirleneceğinin ifade edildiği açıklamada, yeni yatırımlar için 3 milyon, tamamlama yatırımları için 2 milyon, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme/modernizasyon yatırımları için bir milyon 500 bin TL'nin azami yüzde 50'sinin hibe olarak yatırımcıya ödeneceği belirtildi.

Hibeye esas proje tutarı 250 bin TL altında olan başvurular kabul edilmeyeceği gibi proje bütçesi belirtilen limitlerin üzerinde olması durumunda ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacak.

Projeler için başvurular ne zaman yapılabilecek?

Uygulama Rehberi Bu yıl için 07 Aralık 2020 tarihinde Bakanlığın internet adresinde yayınlandı. Rehber yayımından itibaren 90 gün başvuru süresi tanınacak ve belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılacak. Başvurunun tamamlanması için başvuru tarihi bitiminden sonraki beş iş günü içinde girişi yapılan başvuru dosyasının ekleri ile birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne elden teslim edilmesi gerekiyor.  

İLGİLİ HABERLER

Yerli üretim "Kunduru Buğdayı" hasadı yapıldıYerli üretim "Kunduru Buğdayı" hasadı yapıldıYem fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlarYem fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlarÇiftçilerden Hükümete, kuraklığa karşı "Acil Eylem Planı" çağrısıÇiftçilerden Hükümete, kuraklığa karşı "Acil Eylem Planı" çağrısıAdana'da 30 bin dönüm alanda turfanda domates hasadı yapılıyorAdana'da 30 bin dönüm alanda turfanda domates hasadı yapılıyorUna üst üste yapılan zam ekmeğe zam olarak yansıyacakUna üst üste yapılan zam ekmeğe zam olarak yansıyacak
SIRADAKİ HABER