HaberlerEkonomi"Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi"nin sonuç bildirgesi açıklandı

"Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi"nin sonuç bildirgesi açıklandı

Memur-Sen ve OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından video-konferans şeklinde gerçekleştirilen, "Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı" online kongresinin sonuç bildirgesi açıklandı.

"Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi"nin sonuç bildirgesi açıklandı

Memur-Sen Konfederasyonu ve OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından 9-10 Aralık 2020 tarihinde organize edilen ve video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi'nin sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Bildirgede, kalkınmanın salt ekonomik büyümeyle açıklanabilecek bir olgu olmadığından sosyal ve siyasi yönleriyle insanı merkeze alan Ar-Ge ve yenilikçi odaklı sürdürülebilir kalkınma ilkesinin tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, buna ilişkin özgün modellerin üretilmesi gerektiğine işaret edildi.

"Sanayileşme olmadan kalkınmadan bahsedilemeyeceği için teknolojik gelişim ve katma-değerli üretimi odağına almış bir 'kalkınmacı devlet' anlayışına ihtiyaç vardır." denilen bildirgede, "Sanayileşmiş ülkelerin standardına ulaşmak için özel sektörün faaliyetlerinin satın alma politikalarından ihale sistemine ve Ar-Ge faaliyetlerine değin her alanda ve her düzeyde desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi ve yenilikçi sınai üretim için yüreklendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörle iş birliği içinde olan ve onu destekleyen üniversiteler ve kamu kesimiyle birlikte topyekûn ve daha eşitlikçi bir kalkınma sağlanabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bildirgenin tam metni:

Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi Sonuç Bildirgesi

Memur-Sen ve OSTİM Teknik Üniversitesi ortaklığıyla 9-10 Aralık 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen "Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı" isimli online (çevrimiçi) kongre geniş katılım ve nitelikli sunumlarla tamamlanmıştır.

21'inci yüzyılda daha da hızlanan küreselleşme süreci, daha rekabetçi, yenilikçiliği destekleyen kamu kesimi politika ve kurumlarını elzem hale getirmiştir. Bu bağlamda kamu kesiminin kalkınma odaklı yönetiminin daha faal olması için Kongrede yapılan sunumlardan öne çıkan tespitler ve öneriler aşağıda sıralanmıştır:

1. Kalkınma salt ekonomik büyümeyle açıklanabilecek bir olgu olmadığından ekonomik, sosyal ve siyasi yönleriyle insanı merkeze alan Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı sürdürülebilir kalkınma ilkesi tercih edilmeli, sosyal adalet ve sosyal devlet ilkelerine uygun, geleneksel değerlere zarar vermeyen hatta onları güçlendiren özgün modeller üretilmelidir.

2. 1980'lerden itibaren yabancı yatırım ve teknoloji transferi yoluyla gelişmekte olan ülkelerin sanayileşebileceğini savunan neo-liberal yakınsama tezi çökmüştür. Kendi yenilikçilik kabiliyetlerini geliştiren ve kendine özgü sanayileşme modeli kurgulanmalıdır.

3. Kalkınmacı devletin kalkınma üzerindeki olumlu etkisi 'devlet yetenekleri' tarafından belirlenir. Bilimsel bilginin ve insan kaynağının üretildiği eğitim süreçleri, yenilikçi bir sanayi için satın alma politikalarının oluşturulması ve uygulanması; uygulamaların denetlenmesi, sahadan toplanarak işlenen verilerin istatistiklere ve politikalara dönüştürülmesi; KİT'ler eliyle doğrudan üretimin gerçekleştirilmesi gibi kalkınmanın her aşamasında etkin rolü bulunan kamu kesimi daha yenilikçi ve öncü rol almalıdır.

4. Yönetişimin lideri olarak kamu kesiminin piyasa oluşturan, piyasaya öncülük eden, proaktif şekilde süreçleri koordine eden bir yaklaşımla, ülkemizin özgün unsurlarının (coğrafya-kültür, sosyal yapı vs.) çerçevesinde yepyeni bir kalkınma modelinin oluşturulmasında alacağı rol üniversite-kamu-özel sektör iş birliği için temel teşkil etmektedir.

5. Kamu kaynaklarının kalkınma noktasında verimli ve etkin kullanılması için performans ölçümleri yapılmalı; ödeneklerin, doğurduğu etki ve hedef açısından kalkınmaya nasıl bir katkı sunduğu tespit edilmeli, etki analizleri yapılmalı ve denetimi gerçekleştirilmelidir.

6. Fikirden mamul ürüne kadar üretimin bütün süreçlerinde teknolojik ve sınai bağımsızlığın sağlanması elzemdir.

7. Kalkınma hedeflerini tutturacak ve de yenilikçi kalkınmayı sağlayacak ekosistemin üç bileşeni olan üniversite-özel sektör-kamunun birbiriyle daha sıkı, uyumlu ve verimli çalışması sağlanmalıdır.

8. Üniversitelerde üretilen bilginin inovasyona dönüşümü ve daha katma-değerli bir şekilde ticarileşmesi için kamu-üniversite-sanayi kesimlerinden oluşan üçlü sarmal yapının tümünü kapsayacak ve ulusal inovasyon sisteminin topyekûn etkinliğini artıracak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

9. Sözleşmeli istihdam, liyakat-kariyer sistemindeki sorunlar ve toplu sözleşme düzenindeki aksaklıklar gibi kamu görevlilerini zayıflatarak kalkınma sürecindeki verimliliğini düşüren ve sürekliliği olumsuz etkileyen problemler giderilmeli, kamu görevlilerinin niteliği ve kalkınmaya katkıları artırılmalıdır.  

Sonuç olarak; sanayileşme olmadan kalkınmadan bahsedilemeyeceği için teknolojik gelişim ve katma-değerli üretimi odağına almış bir 'kalkınmacı devlet' anlayışına ihtiyaç vardır. Sanayileşmiş ülkelerin standardına ulaşmak için özel sektörün faaliyetlerinin satın alma politikalarından ihale sistemine ve Ar-Ge faaliyetlerine değin her alanda ve her düzeyde desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi ve yenilikçi sınai üretim için yüreklendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörle iş birliği içinde olan ve onu destekleyen üniversiteler ve kamu kesimiyle birlikte topyekûn ve daha eşitlikçi bir kalkınma sağlanabilecektir.

Ülke olarak kendine özgü şartları ile planlanan, sürdürülebilir, yenilikçi, işbirlikçi ve kapsayıcı büyümenin yolu; değerleriyle barışık ve bilimsel bilginin girişimci ruhla birleştirildiği sağlıklı bir üniversite sisteminin, üretilen bilgiye yönünü dönmüş ve yenilikçi bir anlayışla ürününü ticarileştiren özel sektörün ve ehliyet ile liyakat ilkesinin yeniden inşâ edildiği bürokratik yapının tesisinden geçmektedir. Profesyonel eğitimin ilk halkası olan öğrencisinden başlayarak akademisyen, iş insanı, politikacı, bürokrat, kamu personeline kadar tüm çalışanların niteliğinin artırılması ve tam kalkınma yolunda küçük-büyük demeden her unsurun etkin bir güç olduğu bilincinin edinilmesi/edindirilmesi ulusal kalkınma için temel teşkil etmektedir. Bu temele dayanarak tüm gücünü etkin bir şekilde kullanan ve ulusal kalkınmasını başarıya ulaştırmış bir Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girerek 21'inci yüzyılın en önemli güçlerinden biri olacağı unutulmamalıdır."

İLGİLİ HABERLER

Yerli üretim "Kunduru Buğdayı" hasadı yapıldıYerli üretim "Kunduru Buğdayı" hasadı yapıldıYem fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlarYem fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlarÇiftçilerden Hükümete, kuraklığa karşı "Acil Eylem Planı" çağrısıÇiftçilerden Hükümete, kuraklığa karşı "Acil Eylem Planı" çağrısıAdana'da 30 bin dönüm alanda turfanda domates hasadı yapılıyorAdana'da 30 bin dönüm alanda turfanda domates hasadı yapılıyorUna üst üste yapılan zam ekmeğe zam olarak yansıyacakUna üst üste yapılan zam ekmeğe zam olarak yansıyacak
SIRADAKİ HABER