HaberlerEkonomiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışmamızın özünde; ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

Çalışmamızın özünde; ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için, her alanda gece gündüz çalışarak, hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.

Harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu-özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları hayata geçiriyoruz.

Harcama disiplini konusunda önceliği, vatandaşa hizmet etmenin en önemli aracı olan bütçe politikalarına veriyoruz.

Meclisin bütçe hakkının kapsamı

Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Bunun için 2 önemli politika değişikliğine gidiyoruz.

İlk olarak döner sermayeleri gözden geçiriyor, verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alıyoruz.

İkinci olarak, bütçe dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamalarını acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırarak, bu kriterleri karşılamayanları da yine kademeli olarak kaldırıyoruz.

Kamu idarelerinde tasarruf

Kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştırılacak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz

Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek ve borç stokunun artmasını önleyecek düzenlemeler yapıyoruz. Buradan sağlanacak kapasite artışıyla, merkezi yönetim üzerindeki finansal yükleri de hafifletmiş olacağız.

Harcama alanında en temel hassasiyetlerimizden birisi de, devletimizin sunduğu sosyal yardımların, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasında en ufak bir adaletsizliğin yaşanmamasıdır. Bunun için merkezi ve yerel yönetimlerin sosyal yardım verilerini Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre ederek, veri paylaşımını sağlıyoruz.

Şeffaflığı artırmak gayesiyle, bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporu ile milletimizle paylaşıyoruz.

Halkımızın ödediği her bir kuruş verginin nerelere harcandığını çok daha net görebilmesi için, maliye politika uygulamalarını yakından takip edebilmesini temin ediyoruz.

Borç yönetimini, bütçe finansmanı için borçlanmanın yanında, borç stokunun yapısını da idare etme yaklaşımıyla yürütüyoruz. Bu çerçevede, borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların, toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.

Dar gelirli küçük esnafa vergi muafiyeti

(Ekonomi) Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usûlde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi ve terzi gibi Yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz.

Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlıyor

Vatandaşlarımız vergi dairesine bizzat gitmeden, işlemlerini dijital ortamda yapabilsinler diye, 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Mükellef memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için Dijital Vergi Asistanı sistemini devreye alıyoruz.

Gıda israfı

Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kuruyoruz. Erken uyarı sistemi üzerinden; üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Sistemin getirdiği anlık veri akışı sayesinde, karar alma hızımız artacaktır.

Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için de harekete geçi¬yoruz. Tarlada ve hallerde kalan sebze ve meyveleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriyoruz. Bu ürünleri Dijital Tarım Pazarına dahil ederek hızla alıcılarla buluşmasını sağlıyoruz.

Ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezini yeniden yapılandırıyoruz.

TROY'u, ayrı bir şirket çatısı altına alıyoruz

Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan TROY'u, ayrı bir şirket çatısı altına alıyoruz. ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezini yeniden yapılandırıyoruz.

Kartlı ödeme sistemleri alanında ülke ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezini yeniden yapılandırıyoruz. Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan TROY'u, ayrı bir şirket çatısı altına alıyoruz.

Dijital para

Dijital paranın, ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımlar atıyoruz.

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

Genç istihdamını teşvik etmek ve küresel rekabet gücü kazanmak için Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz

Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için, bu süreci yüzde 25 devlet katkısıyla destekleyerek, kamunun üzerine düşen sorumluluğu da yerine getiriyoruz.

Kalfalık ücretleri yükseltilecek

Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz. Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu alarak üstleniyor ve sanayici üzerindeki yükü azaltıyoruz.

Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz.

Gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirebileceği uzun dönem staj programlarını destekliyoruz.

İki yeni yapı

Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla iki yeni yapı kuruyoruz.

Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kuruludur.

İkincisi ise, Hazine ve Maliye Bakanımızın Başkanlığında faaliyetlerini yürütecek Finansal İstikrar Komitesidir.

SGK prim desteği süreleri istihdam durumunda artacak

Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği sürelerini, gençlerin ve kadınların istihdamı durumunda artırıyoruz. Nakdi teşvikleri de içeren, seçici ve daha etkin desteklere yöneliyoruz. Girişimcilere, özellikle yatırım döneminde daha yoğun destek sağlayarak, projelerin daha çabuk hayata geçmesinin önünü açıyoruz. Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan "yatırıma katkı tutarına" yeniden değerleme yapma imkânı veriyoruz. Böylece yatırımcımızın yararlanacağı teşvikin değerini koruyoruz.

Yurt dışına veri aktarılmasına yönelik Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumlu olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda değişiklikler yapıyoruz.

Her 3 ayda bir programın uygulama başarısı değerlendirilecek

Takvimlendirdiğimiz tüm reformları, belirlediğimiz sürelerde tamamlayacağız. Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla, programın uygulama başarısını değerlendireceğiz.

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı Konuşması (Tam Metin)

İLGİLİ HABERLER

Yerli üretim "Kunduru Buğdayı" hasadı yapıldıYerli üretim "Kunduru Buğdayı" hasadı yapıldıYem fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlarYem fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlarÇiftçilerden Hükümete, kuraklığa karşı "Acil Eylem Planı" çağrısıÇiftçilerden Hükümete, kuraklığa karşı "Acil Eylem Planı" çağrısıAdana'da 30 bin dönüm alanda turfanda domates hasadı yapılıyorAdana'da 30 bin dönüm alanda turfanda domates hasadı yapılıyorUna üst üste yapılan zam ekmeğe zam olarak yansıyacakUna üst üste yapılan zam ekmeğe zam olarak yansıyacak
SIRADAKİ HABER