HaberlerEkonomi2020 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı

2020 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Aralık 2020'nin genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 16,0; ithalat yüzde 11,6 arttı.

2020 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı

Paylaşılan verilere göre, ihracat 2020 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 17 milyar 850 milyon dolar, ithalat yüzde 11,6 artarak 22 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 Ocak-Aralık döneminde ihracat yüzde 6,3 azaldı, ithalat yüzde 4,3 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolar, ithalat yüzde 4,3 artarak 219 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti

Aralık ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 18,5, ithalat yüzde 18,3 arttı

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Aralık ayında yüzde 18,5 artarak 14 milyar 461 milyon dolardan, 17 milyar 142 milyon dolara yükseldi.

Aralık ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 18,3 artarak 14 milyar 813 milyon dolardan, 17 milyar 523 milyon dolara yükseldi.

 Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı aralık ayında 380 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 18,4 artarak 34 milyar 665 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,8 oldu

Dış ticaret açığı aralık ayında yüzde 3,0 azaldı

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,0 azalarak 4 milyar 668 milyon dolardan, 4 milyar 530 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Aralık ayında yüzde 76,7 iken, 2020 Aralık ayında yüzde 79,8'e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Aralık döneminde yüzde 69,1 arttı

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 69,1 artarak 29 milyar 512 milyon dolardan, 49 milyar 915 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Aralık döneminde yüzde 86,0 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 77,2'ye geriledi.

Aralık ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Aralık ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,0 oldu.

Ocak-Aralık döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Aralık ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,5 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Aralık ayında ara mallarının payı yüzde 72,5, sermaye mallarının payı yüzde 15,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,1 oldu.

İthalatta, 2020 Ocak-Aralık döneminde ara mallarının payı yüzde 74,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,0 oldu.

Aralık ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 572 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 111 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 84 milyon dolar ile ABD, 976 milyon dolar ile Irak, 849 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 15 milyar 975 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 237 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 10 milyar 184 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 135 milyon dolar ile Irak ve 8 milyar 75 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,2'sini oluşturdu. 

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Aralık ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 482 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 393 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 995 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 63 milyon dolar ile İtalya, 848 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,2'sini oluşturdu.

Ocak-Aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 20 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 21 milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 859 milyon dolar ile Rusya, 11 milyar 518 milyon dolar ile ABD ve 9 milyar 190 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,0'ını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 8,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 8,3 artarken, ithalat yüzde 2,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,6, ithalat yüzde 8,5 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,8 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,8'dir.

Ocak-Aralık döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür.

 Aralık ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,8'dir. Ocak-Aralık döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,9'dur. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,0'dır.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı aralık ayında 16 milyar 929 milyon dolar oldu

 Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 artarak 16 milyar 929 milyon dolar, ithalat yüzde 10,6 artarak 21 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 6,0 azalarak 4 milyar 362 milyon dolardan, 4 milyar 99 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Aralık ayında yüzde 77,1 iken, 2020 Aralık ayında yüzde 80,5'e yükseldi.

İhracat 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde 160 milyar 515 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azalarak 160 milyar 515 milyon dolar, ithalat yüzde 3,3 artarak 209 milyar 410 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 56,5 artarak 31 milyar 239 milyon dolardan, 48 milyar 895 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Aralık döneminde yüzde 84,6 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 76,7'ye geriledi.

Açıklamalar

Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere 2 farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır.

Genel ticaret sisteminde bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır.

Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020'den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanmaktadır.

Özel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerine ise bülten ve ekinde özet olarak yer verilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Yerli üretim "Kunduru Buğdayı" hasadı yapıldıYerli üretim "Kunduru Buğdayı" hasadı yapıldıYem fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlarYem fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle hayvanlarını satıyorlarÇiftçilerden Hükümete, kuraklığa karşı "Acil Eylem Planı" çağrısıÇiftçilerden Hükümete, kuraklığa karşı "Acil Eylem Planı" çağrısıAdana'da 30 bin dönüm alanda turfanda domates hasadı yapılıyorAdana'da 30 bin dönüm alanda turfanda domates hasadı yapılıyorUna üst üste yapılan zam ekmeğe zam olarak yansıyacakUna üst üste yapılan zam ekmeğe zam olarak yansıyacak
SIRADAKİ HABER