HaberlerSporElindeki üç dosyayı karara bağlayan Tahkim'den puan silme kararı

Elindeki üç dosyayı karara bağlayan Tahkim'den puan silme kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, futbolda yeni sezon yaklaşırken aldığı puan silme kararıyla radikal bir adım attı.

Elindeki üç dosyayı karara bağlayan Tahkim'den puan silme kararı
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, futbolda yeni sezon yaklaşırken aldığı puan silme kararıyla radikal bir adım attı.

Tahkim Kurulu resmi internet sitesinden duyurduğu kararında puan silme kararlarıyla ilgili önemli bir açıklama yayınladı. Tahkim Kurulu 24 Temmuz 2014 tarihli ve 39 sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek şu kararları aldı:

1. E.2014/183
Samsun Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun, 14.07.2014 tarihli ve 46 sayılı toplantısında aldığı karar ile Kulüp Lisans Talimatına eklenen geçici 5. maddenin iptaline ilişkin başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı ve taraf teşkili yapılarak TFF vekili tarafından cevap dilekçesinin sunulduğu görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Talimatı'nın Geçici 5. maddesindeki 'Kulüp Lisans Kurulu, 2014-2015 sezonu incelemesi neticesinde vereceği puan silme yaptırımını bir sezon için erteler. Bu süre içinde aynı kulübe puan silme yaptırımı uygulanması halinde, ertelenen puan silme yaptırımı da uygulanır.' düzenlemesinin; UEFA Statüsü'nün 'Amaçlar' başlıklı 2. maddesi ile devam eden hükümleri yanında temel hukuk ilkelerine aykırı olduğu; nitekim ertelemeye dair düzenlemelerin etkisinin, uygulama alanının ve özellikle süresinin duraksamaya yer vermeyecek açık ve anlaşılırlıkta olması gerekmesine ve yine erteleme gibi toplumda adalet ve eşitlik duygusunu zedeleme ihtimali oldukça yüksek olan bir yasama faaliyeti sırasında olağanüstü hassasiyet gösterilmesi gerekmesine rağmen düzenlemenin bu nitelikleri taşımadığı anlaşılmakla; sadece 2014/2015 sezonunu hedef alan ve yaptırımın "bir sezon" gibi belirsiz bir süre ertelenmesini öngören Kulüp Lisans Talimatı'nın Geçici 5. maddesinin tamamıyla iptaline, oybirliği ile;

2. E.2014/184
Gaziantep Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun, 14.07.2014 tarihli ve 46 sayılı toplantısında aldığı karar ile Kulüp Lisans Talimatına eklenen geçici 5. maddenin iptaline ilişkin başvurusu incelendi. Başvurunun süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı ve taraf teşkili yapılarak TFF vekili tarafından cevap dilekçesinin sunulduğu görüldü. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; başvuruya konu Kulüp Lisans Talimatı'nın Geçici 5. maddesindeki düzenlemeye dair Kurulumuzca 2014/183 E., 2014/188 K. sayı ile karar verilmiş olduğundan işbu başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile;

3. E.2014/185
Karşıyaka Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun, 14.07.2014 tarihli ve 46 sayılı toplantısında aldığı karar ile Kulüp Lisans Talimatına eklenen geçici 5. maddenin iptaline ilişkin başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Tahkim Kurulu Talimatının 6/4., 7. ve 8/5.maddeleri uyarınca Tahkim Kurulu'na yapılacak başvuruların, başvuruya konu kararın bildirimini izleyen 7 gün içerisinde gerekli harç yatırılmak suretiyle yapılması zorunlu olmasına ve TFF Yönetim Kurulu'nun, 14.07.2014 tarihli ve 46 sayılı toplantısında aldığı karar TFF resmi sitesinde 15.07.2014 tarihinde yayınlanmış olmasına rağmen, başvuru harcının 7 günlük süreden sonra 23.07.2014 günü yatırıldığı anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden reddine, oybirliği ile; karar verilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SIRADAKİ HABER