HaberlerSiyasetMilli Mayın Faaliyet Merkezi kuruluyor

Milli Mayın Faaliyet Merkezi kuruluyor

Millî Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığa arzı Bakanlar Kurulu'nca 3.11.2014 tarihinde kararlaştırılan 'Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı',...

Milli Mayın Faaliyet Merkezi kuruluyor
Millî Savunma Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığa arzı Bakanlar Kurulu'nca 3.11.2014 tarihinde kararlaştırılan 'Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı', Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. 109 maddeden oluşan tasarıda, kanunun amacı olarak "Türkiye Cumhuriyeti sınırlan dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/yeya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik faaliyetleri yürütecek Millî Mayın Faaliyet Merkezinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." deniyor.

Kanun tasarısında görev, yetki ve sorumluluklar ise şöyle sıralanıyor: "Maym ve/veya patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak; millî politika, strateji, öncelikler ve iş planlarım içeren millî mayın faaliyet planını oluşturmak ve Bakanlar Kurulu'nun onayma sunmak. Millî mayın faaliyet planını uygulamak, yürütülen faaliyetleri takip ve kontrol etmek, aksaklıklarla ilgili tedbir almak. Millî mayın temizleme standartlarını hazırlamak, güncellemek ve yayımlamak. Maym ve/veya patlamamış mülümmat faaliyetlerinin ulusal düzenlemelere ve uluslararası maym temizleme standartlarına uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak. Maym ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki gelişmeler hakkında Bakanlar Kuruluna rapor vermek, kamuoyuna ve ihtiyaç duyulan yerlere açıklamalarda bulunmak. Maym ve/veya patlamamış mühimmat mağdurlarına yardım konusunda, yasal düzenlemeler kapsamında yürütülen işlemleri takip etmek ve gerektiğinde iyileştirici önlemler alınmasına yönelik girişimlerde bulunmak. Mayın ve/veya patlamamış mühimmat içerdiği bilinen veya şüphelenilen alanlara ilişkin bilgileri, bu kapsamda gerçekleştirilen keşif faaliyetlerini, bu alanların bulundukları bölgeye, bölge halkına ve ulusal menfaatlerimize etkisini, söz konusu alanların temizlenmesinin sağlayacağı fayda ve mahsurları, temizlenen alanlara ilişkin bilgi ve raporları, maym ve patlamamış mühimmat kaza ve olayları ile bu kaza ve olaylardan etkilenenlere ilişkin detaylı ve istatistik! bilgileri, maym risk eğitimi kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan işlemleri, ayrıca mayın faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi takip etmek, yönetmek ve istatistiki veriler üretmek maksadıyla, mayın faaliyetleri bilgi yönetim sistemim kurmak ve işletmek. Maym ve/veya patlamamış mühimmat sorunu ve toplum üzerindeki farklı etkilerine ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak amacıyla bilgi toplama ve analiz sistemi tesis etmek. Merkezin faaliyetlerinin etkili yönetimim sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulacak iç sistemleri ve usulleri oluşturmak. Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetim gerçekleştirecekleri akredite etmek, yapacağı denetimlerde aykırı bir durum tespit etmesi halinde akreditasyonlan iptal etmek. Kalite güvence ve kalite kontrol faaliyetleri ile sertifikasyon işlemlerini gerçekleştirmek. Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkam; Merkezin hizmetlerim mevzuata, millî mayın faaliyet planına ve kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütmek ve faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli olup, Merkezin icraatından ve emri altındakilerin faaliyetlerinden ve işlemlerinden Bakana karşı sorumludur. Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkam ve Merkezin her kademedeki yöneticileri, gerektiğinde sınırların yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler."

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenlediCumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenlediCumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldiGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan iktidara "salgın" eleştirisiGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan iktidara "salgın" eleştirisiGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığının açılışını yaptıGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığının açılışını yaptı​ Fatih Erbakan: "104 amiralin bildirisi milletin iradesine muhtıradır"​ Fatih Erbakan: "104 amiralin bildirisi milletin iradesine muhtıradır"
SIRADAKİ HABER