HaberlerMedyaMüslümanların Miraç sevinci

Müslümanların Miraç sevinci

​Bu akşam Miraç Kandilini idrak edecek olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Müslümanlar, bu mübarek gecenin başta Kudüs'ün esaretten kurtulması olmak üzere vahdete vesile olması temennisinde bulundu.

Müslümanların Miraç sevinci

İslam alemi bu akşam, mübarek Miraç Kandilini idrak edecek.

Resûl-i Ekrem (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), gecenin bir anında Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya yolculuk etmiş, "İsrâ" adı verilen bu yolculuk, ayet-i kerimede şöyle ifade edilmiştir: "Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed’i bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."

Allah Resûlü (s.a.s), Miraç’tan ümmetine üç büyük hediyeyle dönmüştür. Bu hediyelerin birincisi Peygamberimizin "Gözümün nuru" dediği beş vakit namazdır. Namaz, Allah’la kul arasındaki güçlü iman bağının tezahürüdür. Namaz, yönünü kıbleye dönen, alnını secdeye koyan müminin manevi yükselişidir. Namaz sadece şekilden ibaret değildir. Aksine namaz, bedenen olduğu kadar zihnen ve kalben de insanı kuşatan bir ibadettir. Namaz kılan insan aynı zamanda güzel ahlaklı, dürüst, mütevazı, merhametli, adil olması beklenen insandır. İşte bu yüzden âyet-i kerimede "Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar" buyurulmuştur.

Miraç’ın bir diğer hediyesi "Âmenerresûlü" olarak bildiğimiz ve her gün yatsı namazından sonra okuduğumuz Bakara Sûresi’nin son iki âyetidir. Bu âyet-i kerimeler bize iman esaslarını, kulluk şuurunu ve sorumluluk bilincini hatırlatır. Dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin bir hesabı olduğunu bildirir. Rabbimize içtenlikle nasıl dua ve yakarışta bulunacağımızı öğretir.

Mirac’ın son hediyesi ise ümmet-i Muhammed’den Allah’a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.

Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu geceye erişmenin sevincini yaşadıklarını belirten Müslümanlar, İLKHA'ya yaptıkları açıklamada bu gecenin mübarek olması, memleket ve tüm dünya Müslümanları için hayırlara, huzura ve berekete vesile olması temennisinde bulundu.

Mardin

Mehmet Gümüş: "Bu gece Miraç Kandilidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Miraç Gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce âlemlere ve ilahi huzura yükseldi. Allah, Miraç hediyesi olarak namazı emretti ve bize fark kılındı. Miraç Gecesinde Allah’ın Peygamberimize hediye ettiği ve bize de farz kılınan namaz ve diğer ibadetler tüm Müslümanlara hayırlı uğurlu olsun.

Esnaf Mehmet Murat Uğurlu: Bu güzel Miraç Kandilinin hürmetine Rabbim bu Covid-19 hastalığını başımızdan almasını ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Miraç’a çıkardığı gibi ülkemizi de huzura, barışa, sağlığa kavuşturmasını temenni ediyorum. Rabbim bizi salih kullarından eylesin.

Mamut Topçu: Bu akşam Miraç Kandilidir, herkesin kandili mübarek olsun.  Herkese bu geceyi camilerde veya evlerinde ibadet ile geçirmelerini tavsiye ediyorum. Rabbim, bu gece hürmetine bu hastalığı başımızdan def etsin.

Esnaf Mehmet Ali Çevaş: Bugün Miraç Kandilidir, bu mübarek gece hürmeti Rabbim bütün günahlarımızı affetsin. Ülkemizi, milletimizi ve İslam alemini kazadan, beladan muhafaza etsin. Sağlıklı ve hayırlı kandiller diliyorum.

BATMAN

Esnaf Cemal Aslan: İsra ve Miraç gecesi Receb ayının 27’sinde vuku bulmuştur. Kur’an'la sabit olan biR olaydır. Peygamberimizin, aynı gecede Mekke’den Mescid-i Aksa ’ya gelmesi tüm peygamberlerin önünde cemaatle namaz kılması Mescid-i Aksa’nın ümmet için çok önemli olduğunu ifade eder. Aynı zamanda Peygamberimizin de büyük bir mucizesidir. 

Vasfi Gültekin: Miraç gecesi mübarek üç ayların başı olan Receb ayının 27’nci gecesinde meydana gelen bir mucizedir. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ydı, Peygamberimizin orada 124 bin peygamberin önünde namaz kıldırması Kudüs’ün çok mübarek bir belde olduğu ve biz Müslümanlar için çok önemli bir yer olduğunun delilidir.

Esnaf Arif Saydam: Miraç deyince aklımıza peygamberimizin bir gece Mekke’den Kudüs’e yolculuğu geliyor. Peygamberimiz orada 124 bin peygambere imamlık ederek namaz kıldırmıştır. Ardından Kudüs’ten semaya yükselerek Allah’ın huzuruna gitmiştir. Allah-u Teala da orada Peygamberimize hem 5 vakit namazı hem de Bakara süresinin son ayetlerini nazil etmiştir.

Mahmut Dolmaz: İsra ve Miraç olayının İslam’da büyük bir yeri vardır. İsra; sözlükte gece yürüyüşü anlamına gelmektedir. İslam’daki terimi ise Peygamber Efendimizin bir gece Mekke’den Kudüs’teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Allah katına çıkmasıdır. Peki, neden Kudüs? Kudüs hem dini olarak hem de dünyevi olarak bereketli bir yerdir. Birçok Peygamberin geldiği yer olduğu için bir nevi vahyin mekânı haline gelmiştir.

Esnaf Ahmet Başaran: İsra ve Miraç Kudüs’ün ne kadar önemli olduğunun kanıtıdır. Bütün Müslümanların hem bu geceye hem de Kudüs’e önem göstermesi gerekiyor. Şu anda oradaki Müslümanlar gerek siyonist işgal rejimi ve gerek dış güçlerden olsun haddinden fazla zulüm görmektedirler. Müslümanların bu duruma karşı en küçüğümüzden en büyümüze kadar Kudüs’teki Müslümanlara destek olmaları gerekir ki oradaki esaret bitsin.

ADANA

Üniversite öğrencisi Mücahit Durmaz: İsra gece yürüyüşü; Miraç ise göğe yükselmek anlamına geliyor. İsra ve Miraç olayı, Peygamber Efendimiz’in (Salllahu Aleyhi Vesellem) bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükselmesidir. Kutsal kitaplarda da Peygamber Efendimiz’in (Salllahu Aleyhi Vesellem) geleceği diğer Peygamberlere bildiriliyor. Bu bildirilme olayı da Peygamber Efendimiz’in (Salllahu Aleyhi Vesellem) evrensel olduğuna işarettir.

STK gönüllüsü Mustafa Kazan: Peygamber Efendimiz (Salllahu Aleyhi Vesellem) Miraç'a çıkmadan önce bir hüzün yılı yaşamıştır. Rabbimiz de kulu Hazreti Muhammed’i (Salllahu Aleyhi Vesellem) rahatlatmak için birçok müjdeler vermiştir. Bu müjdelerden birisi de İsra ve Miraç olayıdır. Zaten Rasulullah’ın (Salllahu Aleyhi Vesellem) hayatı boyunca ümmetini dert ettiğini biliyoruz. Efendimiz (Salllahu Aleyhi Vesellem) için her şeyin en güzeli ümmetidir. Peygamber Efendimiz’in (Salllahu Aleyhi Vesellem) en büyük derdi ve sıkıntısı, ümmetinin sıkıntıdan kurtulmasıydı.

İnşaat işçisi: Bayrak Solak: Allah-u Teala bir gecede Peygamber Efendimiz’i (Salllahu Aleyhi Vesellem) Mescid-i Aksa'ya ulaştırdı. Oradan da kendi katına yükseltti. Efendimiz’e (Salllahu Aleyhi Vesellem) ve ümmete beş vakit namaz farz kılınıyor. Peygamber Efendimiz’in (Salllahu Aleyhi Vesellem) bütün peygamberlere imamlık yapması ise son peygamber olması hasebiyledir. Tüm peygamberlere namaz kıldırması, tüm ümmetlere gönderildiğinin işaretidir.

STK gönüllüsü Sacit Pişkin: Bu hadise Peygamber Efendimiz’in (Salllahu Aleyhi Vesellem) yapmış olduğu kutlu yolculuktur. Bütün peygamberlere de imamlık yapmıştır. Tüm Peygamberlere imamlık yaptıktan sonra da Miraç hadisesi olarak bilinen göğe yükselişi olmuştur. Hadislerde bu konu anlatılmaktadır. Efendimize beş vakit namaz burada emredildi. Namaz bizim için bir hediyedir. Bakara suresinin son iki ayeti ve şirk koşmayan herkesin cennete gireceği yine ümmete müjdelendi.  Bu müjdelerle Peygamber Efendimiz (Salllahu Aleyhi Vesellem) Miraç’tan inmiştir.

MERSİN

Sosyolog Oğuz Obut:  Peygamber efendimiz 'Hüzün Yılında' olduğu zamanda Allah-u Teâlâ ona bir takım mucizelerini, ayetlerini göstermek için onu kendi katına yükseltmiştir. Peygamberimizin bütün peygamberlere imamlık etmesi onun son peygamber olduğunun bir delili ayrıca da Mescid-i Aksa’da namaz kıldırması bize aslında bir hedefin olduğunun göstergesidir. Biz İslam ümmetine şunu söylüyor; Mescid-i Aksa'nın kutsal bir yer olduğunu ve orayı Müslümanların kendi gündeminde öncelikli tutması gerektiğini anlıyorum.

Halil Gültekin: Miraç; Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan bir gece, çevresi mübarek kılınmış olan Mescid-i Aksa'ya gidip orada bütün peygamberlere imamlık yaparak onlara namaz kıldırması, oradan da Cebrail’in dahi vakıf olmadığı Sidretül Münteha’ya ruhen ve bedenen gitmesi, Allah ile konuşması, ümmet-i Muhammed’e bazı müjdeler getirmesi olayıdır. Peygamber Efendimizin orada bütün peygamberlere imamlık yapması, bütün ilahi dinlerin bir tek kaynaktan geldiğinin ve son peygamber Hazreti Muhammed’in de bütün dünyaya gönderildiğinin bir mesajıdır.

İnşaat işçisi Suat Öngi: Allah-u Teâlâ, bir gece vakti Hazreti Muhammed'i Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa’ya 'Burak' denen bir binekle götürdü. Oradan da Miraç'a yükseldi. Peygamberimiz tüm insanlığa peygamber olarak gelmiştir.  Diğer peygamberler ise bir kavime gelmiştir.  Ayrıca ümmet-i Muhammed, diğer ümmetlerin beşerî önderidir.

Pastaneci Hüseyin Demirkol: Hazreti Muhammed, Miraç gecesinde Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Bu hadise, Peygamberimizin bütün peygamberlere namaz kıldırması onların mirasını aldığını ve temsiliyet babında onlardan üstün olduğunu ve onlara getirilen vahiylerin kendi omuzuna aldığını ve diğer dinlere de önderlik yapması açısından önemlidir.

DİYARBAKIR

Tespih satıcısı Murat Çınar: İsra, Arapça'da gece yolculuğu demektir. Allah Resulü Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gitmiştir. Mescid-i Aksa'da peygamberlere namaz kıldırdıktan sonra Miraç'a yükselmiştir. Miraç'a yükselirken manevi kapılardan geçmiştir. Göğün her katında bir peygamber ile en son aşamada ise Allah'ın huzuruna çıkmıştır.  Bu görüşmede ilk önce 50, sonrasında ise 5 vakit namaz farz kılınmış ve Bakara Suresi'nin son 2 ayeti indirilmiştir. Ayrıca şirk işlemeyen tüm Müslümanlar cennetle müjdelenmiştir. Miraç'ta Peygamber efendimize cennet ve cehennem gösterilmiştir.

Üniversite öğrencisi Mert Aslan Kılıç:  "Miraç Kandili, İslam tarihi ve ümmet için önemli bir yere sahiptir. Bu gecede Peygamber Efendimiz Mekke'den Kudüs'e gidiyor. Tabi Kudüs'e gidilmesinin sebebi Buhari'ye göre Allah'ın o beldenin önemine dikkat çekmek istemesidir. Miraç'ta 50 vakit namaz farz kılınıyor. Tabi diğer peygamberler bunu öğrenince Hazreti Muhammed'e bu vakitlerin düşürülmesi için Allah'ın huzuruna çıkmasını tavsiye ediyorlar. Tabi sonuç olarak peygamberimizin Allah'ın huzuruna tekrar çıkmasının ardından bu sayı 5 vakite kadar indiriliyor. Miraç'ta Bakara suresinin son 2 ayeti nazil oluyor ve Allah'a şirk koşanların dışındaki tüm Müslümanların işledikleri günahların affedileceği de müjdeleniyor.

Emekli Mehmet Faysal Işık: Kandil Gecesi Hazreti Resulullah, Mekke'den Kudüs'e gitmiş sonradan da Miraç'a yükselmiştir. Peygamberimiz orada Allah ile tekellüm ediyor. Tekellüm edilen bazı konuları bilinirken bazılarını ise kimse bilemiyor. Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Ama ABD, Yahudi lideri Netanyahu'yla birlikte ilk kıblemizi siyonistlere ait olduğunu söylüyorlar. Bütün İslam alemi bu konuda sessiz kalıyor. Miraç'ta 5 vakit namaz farz kılınıyor ama maalesef biz cennetin anahtarı olan namaza iyice ehemmiyet göstermiyoruz.

ELAZIĞ

Uğur Nurettin Yıldırım: Bu gecenin bir çok önemi var ancak bizim için en önemli özelliği namaz. Namaz bu gecede bize haber verildi ve farz kılındı. Ne güzel ki böyle bir ibadet bize farz kılındı. Namaz ibadetin bel direği. Biz de 5 vakit Miraç'a çıkıyormuş gibi hissetmeliyiz. Öyle bir hassasiyetimiz olmalı ki güzel olsun.

İLGİLİ HABERLER

Avukat Sönmez: Uluslararası kamuoyu Mısır'da hukuka aykırı alınan idam kararlarına dur demelidirAvukat Sönmez: Uluslararası kamuoyu Mısır'da hukuka aykırı alınan idam kararlarına dur demelidirÇiftçi umudunu mısıra bağladıÇiftçi umudunu mısıra bağladıUyuşturucu ile mücadele bir gün değil yılın 365 günü devam etmeliUyuşturucu ile mücadele bir gün değil yılın 365 günü devam etmeliİstanbullular kısıtlamaların kaldırılması kararı ve devam eden aşı sürecini değerlendirdiİstanbullular kısıtlamaların kaldırılması kararı ve devam eden aşı sürecini değerlendirdiTarihçi Çelik: Sömürgeciliğin devamını isteyen güçler Mursi’ye tahammül edemedilerTarihçi Çelik: Sömürgeciliğin devamını isteyen güçler Mursi’ye tahammül edemediler
SIRADAKİ HABER