HaberlerKültür SanatMusul"un bilinmeyen tarihi aydınlandı

Musul"un bilinmeyen tarihi aydınlandı

Irak’ta yaşanan karmaşanın ortasında yer alan Musul’da 1127 yılında kurulan Musul Atabeg Devleti ile ilgili bilinmeyen tarihi gerçekler ilk defa bütün yönleriyle ortaya çıkarıldı.Yrd. Doç. Dr. Adnan Eskikurt tarafından hazırlanan 'Musul Atabegliği – Zengilerin Son Devri ve Lü’lü’ Ailesi' başlıklı kitap Çamlıca Basım Yayın tarafından yayınlandı.

Musul"un bilinmeyen tarihi aydınlandı
Irak’ta yaşanan karmaşanın ortasında yer alan Musul’da 1127 yılında kurulan Musul Atabeg Devleti ile ilgili bilinmeyen tarihi gerçekler ilk defa bütün yönleriyle ortaya çıkarıldı.
Yrd. Doç. Dr. Adnan Eskikurt tarafından hazırlanan 'Musul Atabegliği – Zengilerin Son Devri ve Lü’lü’ Ailesi' başlıklı kitap Çamlıca Basım Yayın tarafından yayınlandı.

Musul'un o devrini anlatan ilk kitap olma özelliği taşıyan eserde, Fırat ve Dicle nehirleri arasında yer alan el-Cezîre bölgesinde Irak Selçuklu Sultanı Mahmud Han'a bağlı olarak İmâdeddîn Zengî bin Kasîmüddevle Aksungur tarafından 1127'de kurulan Musul Atabeg Devleti’yle ilgili önemli bilgilere yer veriliyor. Musul Atabegliği Devleti’ni Ortaçağ’da hüküm süren önemli Türk hanedanlarından Zengîler’in kurduğunu belirten tarihçi-yazar Yrd. Doç. Dr. Adnan Eskikurt, o dönem ile ilgili şu bilgileri veriyor: "El-Cezîre’de yaklaşık bir buçuk asır kadar devam eden hâkimiyetleri, İmâdeddin Zengî bin Kasîmüddevle Aksungur’un atabeg olarak tayin edildiği 1127 yılında başlamıştır. Irak Selçuklu Sultanı Mahmud b. Muhammed Tapar’ın 1131 yılında vefatından sonra bölge hükümdarları arasında cereyan eden mücadeleler sırasında bölgede hakim bir güç haline gelen Zengî iktidârı, öncelikle el-Cezîre ve Suriye’yi tek bir idare altında birleştirerek Haçlılarla daha üstün bir mücadeleyi hedeflemiştir. Öte yandan, Nûreddin Mahmud bin Birinci İmâdeddin Zengî’nin 1174 yılında vefâtı sonrasında Eyyûbîlerin ilerleyişi bölgenin siyâsî dengesini altüst etmiş; bunun bir sonucu olarak Musul Atabeg Devleti’nin hâkimiyeti Musul ve etrafındaki bazı yörelerle sınırlı kalmıştır."

MOĞOL İSTİLASI VE TRAJİK SON

Kitapta, Musul’da iktidârın 1233 tarihinde Lü’lü’ün ailesine geçmesinin ardından başgösteren Moğol istilâları bölge geneli için bir yıkım süreci olduğuna değiniliyor. Buna göre, onların Aynicâlût Savaşı’na değin Moğollarla uzlaşmacı bir siyâset izlemeleri, bir süre daha otoritelerini muhafaza etmelerini sağladı. Ancak 1262 yılında Musul Atabeg Devleti yaşanan bazı trajedik hadiselerin ardından son buldu. Emîr Bedreddin Lü’lü’’nün 1259 yılındaki ölümü sonrasında yerine geçen oğulları, Aynicâlût Savaşı sonrası görülen gelişme ve değişmelerin ortaya çıkardığı yeni durumdan istifâde etmek umuduyla taraf değiştirerek Mısır Memlûklu Devleti’ne yöneldiler. Bu gelişme, siyâsî ve ticârî açıdan bir merkez niteliğinde olan Musul’un 1262 yılında İlhânlılar tarafından işgal edilmesine ve bu iktidarın yıkılmasına sebep oldu. 1364–1365 yılında Celâyiroğulları, 1408-1409 yılında Akkoyunlular ve 1516 yılında da Osmanlılar eline geçen Atabeg devleti arazisi yani Musul, 1534-1535 tarihinde eyâlet merkezi yapıldı. Musul ve çevresi uzun süren Türk hâkimiyeti boyunca bilim, kültür ve ticâret merkezi olarak önemini korudu. Yirminci asrın ilk çeyreğinde İngiliz işgaline uğrayıp, 1925 yılında Irak’a bırakıldı.

Yrd. Doç. Dr. Adnan Eskikurt tarafından yerli yabancı kaynaklar titizlikle taranarak hazırlanan kitap, Musul Atabeg Devleti’nin hakim olduğu devrin olayları yanında bölge coğrafyasına da ışık tutuyor. Anlattığı devir itibariyle sahasında ilk olma özelliği taşıyan eser, seçkin kitapçılarda satışa sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi Cendere köprüsü tarihi kalenin merdivene resmedildiTarihi Cendere köprüsü tarihi kalenin merdivene resmedildiÇocuklar engelleri birlikte aşıyorÇocuklar engelleri birlikte aşıyorKüresel emperyalizm, kültürel yozlaşmayla tahrip ediyorKüresel emperyalizm, kültürel yozlaşmayla tahrip ediyorBakan Kasapoğlu Siirtli çocuklarla 'Lastikpark' spor sahasında voleybol oynadıBakan Kasapoğlu Siirtli çocuklarla 'Lastikpark' spor sahasında voleybol oynadıAdıyaman'da turizm destinasyon toplantısı yapıldıAdıyaman'da turizm destinasyon toplantısı yapıldı
SIRADAKİ HABER