HaberlerGündemYapılandırmada son başvuru süresi bugün bitiyor

Yapılandırmada son başvuru süresi bugün bitiyor

Yapılandırma hakkında işveren, sigortalı ve vatandaşları son kez bilgilendiren SGK Batman İl Müdürü Alaettin Ökten, yapılandırma avantajlarından yararlanmak isteyen işveren ve sigortalılara, başvuru süresinin bugün biteceğini hatırlattı.

Yapılandırmada son başvuru süresi bugün bitiyor

Konu hakkında bilgilendirme yapan Ökten, Kanun ile Kurumları tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2020/Ağustos ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 17 Kasım 2020 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurum alacakları ile takip ve tahsili Kurumlarına verilen alacakların yapılandırıldığını, iş bu kanun ile 2020/Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait; 4/a, 4/b ve 4/c sigortalıların, sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183 sayılı yasanın 48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş fer'ileri ile Ek-5, Ek-6 ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan alacakların yapılandırma kapsamına alındığını belirtti.

Yapılandırma kapsamındaki alacakların, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncelleştirilerek yeniden hesaplanacağını, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’unun en son 31 Mart tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla birlikte kanun ile belirlenen tarihe kadar peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ının silineceğini, ilk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'sinin 30 Nisan tarihine kadar peşin ödenmesi halinde de Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’sinin silineceğini aktaran Ökten, ayrıca taksitli ödemeyi tercih edenlerin ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit ile ödeme yapabileceklerini duyurdu.

İşverenlerin başvurularını e-sigorta kanalıyla internetten yapabilecekleri gibi elden ya da posta yoluyla bağlı bulundukları İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine de yapabileceklerini bildiren Ökten, başta Bağ-Kur sigortalıları olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların yapılandırma müracaatlarını e-devlet üzerinden alabileceklerini, bu ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden ya da posta yoluyla yapılandırma başvurusunda bulunmalarının da yeterli olacağını belirterek, genel sağlık sigortası borçları için ise başvuru şartı aranmayacağını tüm borçların otomatik olarak SGK tarafından yapılandırılacağını ifade etti.

Son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası arasındaki protokol töreni imzalandığını hatırlatan Ökten, buna göre sigortalılara kredi kullanmak suretiyle emekli olma imkânı getirildiğini, kredi desteğinden primlerini ihya eden Bağkur’luların yanında askerlik ve doğum borçlanması yapması halinde emekli olabilecek vatandaşların da yararlanabileceğini, bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların önce Sosyal Güvenlik İl ve ya Merkez Müdürlüklerine başvurularını yapacaklarını, buradan alacakları emekli olabileceklerine dair yazıyla bu üç kamu bankasının şubelerine müracaat edebileceklerini belirtti.

Söz konusu başvuru süresinin bugün biteceğini aktaran Ökten, işveren ve sigortalılara yapılandırma fırsatının kaçırılmaması için bugün başvuru yapmaları tavsiyesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Şehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıŞehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyorMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyor​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi
SIRADAKİ HABER