HaberlerGündemVize başvurularında başı açık fotoğraf isteyen Bulgaristan'a MAZLUMDER'den tepki

Vize başvurularında başı açık fotoğraf isteyen Bulgaristan'a MAZLUMDER'den tepki

​MAZLUMDER, vize başvurularında İnsan Haklan Sözleşmesi'ne aykırı şekilde başı açık fotoğraf isteyen Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğine bir yazı yazarak yapılan uygulamaya tepki gösterdi.

Vize başvurularında başı açık fotoğraf isteyen Bulgaristan'a MAZLUMDER'den tepki

Avrupa Birliği tarafından Bosna Hersek'te 10 ay süreyle devam edecek olan bir projeye kabul edilen Sümeyye Yılmaz, havayolu ile önce Bulgaristan'a ardından karayolu ile Bosna'ya gitmek için Gaziantep'te vize başvurusu yaptı ancak başvuru için verdiği evraklar arasındaki fotoğrafının başörtülü olması sebebiyle kabul edilmedi.

Olayla ilgili Bulgaristan Ankara Büyükelçiliğine bir yazı yazan MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Ali Öner, "8 Mart 2021 tarihinde derneğimize başvuran Sümeyye Yılmaz, arkadaşı Büşra Yıldız ile Bosna Hersek'te 10 ay sürecek bir Avrupa Birliği projesine kabul aldıklarını, Bulgaristan üzerinden karayolu ile ulaşım sağlamak için transit vize başvurusunda bulunduklarını ifade etmiştir. Sümeyye Yılmaz, vize başvurusu için yetkilendirilen VFS Global adlı şirketin Gaziantep'te bulunan başvuru merkezine evrak teslimi için gittiklerinde, başörtülü fotoğraflarının kabul edilmeyeceğinin kendisine bildirildiğini, başı açık fotoğraflarının olmaması sebebiyle başvurularının alınmadığını, bunun üzerine Büyükelçiliğinizi arayarak durumu aktardığını ve bilgi almaya çalıştığını ifade etmiştir." dedi.

Vize başvurusu yapan kişinin büyükelçilikle yaptığı görüşmede kendisini yetkili olarak tanıtan kişinin durumu doğruladığını ve başı açık fotoğraf olmaksızın vize başvurusunun alınmadığını dernek yetkililerine aktardığını belirten Öner, söz konusu yazının devamında şu ifadelere yer verdi:

Derneğimize yapılan söz konusu başvuru sonrası teyit amaçlı olarak dernek yetkililerimizce büyükelçiliğiniz ile iletişime geçilmiş ve başvurunun reddinin din ve vicdan özgürlüğünün ve seyahat hakkının ihlali niteliğinde olduğu aktarılarak bu hususta bilgi istenmiştir. Yapılan görüşmede büyükelçiliğinizce herhangi bir cevap verilmemiştir. Başvurucunun ihlal edildiğini belirttiği seyahat hakkı ve din ve vicdan özgürlüğü ülkenizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve beyannamelerle teminat altına alınmış temel insan hakları arasındadır. Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'nin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü başlıklı 9. maddesi şöyledir. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Ayrımcılık yasağı başlıklı 19'uncu maddesi ise şöyledir. Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, irk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır. Seyahat hakkı ise teminat altına alan en temel uluslararası metin olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 13'üncü maddesinde şu şekilde yer almaktadır. Herkes herhangi bir devletin sınırlan dâhilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir. Herkes kendi memleketi de dâhil herhangi bir memleketi terk etmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.

Başvurucunun din ve vicdan özgürlüğü kapsamında mensup olduğu dini vecibelerini yerine getirmesi sebebiyle başvurusunun alınmaması ve dahi vize verilmemesi bu özgürlüğün ve ayrımcılık yasağının ihlali anlamına gelmektedir. Ayrıca bu sebeple başvurucu ve arkadaşının seyahat hakkının da engellendiği görülmektedir. Bulgaristan Devleti olarak tarafı olduğunuz Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi kabul etmiş bulunduğunuz İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile güvence altına alınmış olan söz konusu haklar ve özgürlüklerin ihlali iddiası taşıyan başvuruda bulunan vakıaların araştırılması ve konunun açıklığa kavuşturulması elzemdir.

MAZLUMDER olarak, söz konusu iddianın gerçekliğinin araştırılarak Devletinizce vize başvurularında başı açık fotoğraf istenip istenmediğinin tarafımıza bildirilmesini talep ederiz. Ayrıca derneğimize yapılan başvurunun takipçisi olduğumuzu bildirerek, insan hakları mevzuatına açıkça aykırılık teşkil eden bu şartın mevcudiyeti halinde, bu şarttan ivedilikle vazgeçilmesi gerektiğini hatırlatırız. Aksi takdirde ülkeniz aleyhine uluslararası düzeyde her türlü hukuki başvurunun yapılacağını bildiririz.

İLGİLİ HABERLER

Şehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıŞehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyorMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyor​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi
SIRADAKİ HABER