HaberlerGündemŞanlıurfa Memur-Sen 28 Şubat mağdurlarının haklarının verilmesini istedi

Şanlıurfa Memur-Sen 28 Şubat mağdurlarının haklarının verilmesini istedi

Memur-Sen Şanlıurfa Kadın Komisyonu tarafından 28 Şubat sürecinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen basın açıklamasında, 28 Şubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde yerini bulabilmesi için mağduriyetlerin giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Şanlıurfa Memur-Sen 28 Şubat mağdurlarının haklarının verilmesini istedi

28 Şubat darbesinin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Şanlıurfa Memur-Sen Kadın Komisyonu, günümüzde de 28 Şubat mağduru birçok kişinin mağduriyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Şanlıurfa Memur-Sen İl Binasında düzenlenen basın açıklamasını Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyon Başkanı Mine Kutluay Ayneli okudu.

Basın açıklamasında, 1000 yıl süreceği söylenen 28 Şubat postmodern darbesinin kısa sürede tarihin çöp kutusuna atıldığını belirten Ayneli, 28 Şubat darbecilerinin yargılanıp mahkum edilmesinin yeterli olmayacağını, 28 Şubat sürecinin neden olduğu tüm mağduriyetlerin giderilmesi gerektiği ifade edildi.

"6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildi"

İnançlı kadroların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin şuursuz intikam hırsıyla 28 Şubat darbesine teşebbüs ettiklerini belirten Ayneli, "Milletin iradesinin ve egemenliğinin, çoğunluğu kadın olmak üzere kamu görevlilerinin emeğinin, ekmeğinin, hak ve özgürlüğünün gasp edildiği 28 Şubat darbesinden bugüne tam 24 yıl geçti. Postmodern olarak 28 Şubat askeri müdahalesi, o meşum MGK toplantısının tarihiyle anılsada 90’lı yılların başında başlamış bir 'vesayet' sürecidir. Millete bakan yönüyle vahşi bir toplum mühendisliğinin, devlete bakan yönüylede ülke varlığını talan etme yolsuzluğununadıdır. Milletin içinden çıkan inançlı kadroların iktidara gelmesini hazmedemeyenlerin şuursuz intikam hırsıyla; 6 milyon kişi hukuksuz fişlemelerle sakıncalı ilan edildi. Binlercesi haksız soruşturma ve kovuşturmalarla mahkûm edildi. Öğrenciler okullarından, kamu görevlileri memuriyetten, işçiler işlerinden ihraç edildi.  Şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerinden edildi." ifadelerini kulandı.

"Darbecilerden 21’i müebbet hapisle cezalandırıldı"

Tedricen de olsa vesayet düzeni ve düzenlemelerinin bütün yasaklarla birlikte ortadan kaldırıldığının altını çizen Ayneli, "Bin yıl sürecek iddiasına karşı millet 7 yılda darbecilerin heveslerini kursaklarında koydu. Türkiye’de bir ilk olarak darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle yaptıklarının hesabı soruldu. Darbecilerden 21’i müebbet hapisle cezalandırıldı. Tedricen de olsa, vesayet düzeni ve düzenlemeleri bütün yasaklarla birlikte ortadan kaldırıldı.  Küçümsenmesi imkânsız bir biçimde; 28 Şubat döneminde ihraç edilen kamu görevlilerinin açıkta geçirdikleri sürelerin çalışılmış sayılmasına, kazanılmış hak aylığında ve emekli müktesebinde değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Belirtilen dönemde kendileri tarafından ödenen primlerin iadesi gerçekleştirildi. Kadın çalışanların başörtülü olarak görev yapmalarına, kız öğrencilerin eğitimin tüm safhalarında okula başörtüsüyle gidebilmelerine yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu çalışmaları değerli buluyor, takdir ediyoruz. Fakat yeterli bulmuyoruz. Çünkü hala mağduriyeti süren insanlar var. Hala geçmişteki kayıplar telafi, zararlar tazmin edilmedi. Brifingli yargının neden olduğu mağduriyetler tam olarak giderilmedi. " şeklinde konuştu.

"Bir tek kişi dahi dışarda kalmaksızın herkesin hakkı tastamam verilmeli"

28 Şubat mağdurlarının zararlarının karşılanması gerektiğini vurgulayan Ayneli, "28 Şubat mağdurlarının haklarını tahkim, hukukunu tanzim ve zararlarını tazmin etme iradesi; adaletin, aklın, inancın, ahlakın gereğidir. Ve bu irade, 28 Şubat’ın faillerini mahkûm etme iradesinden daha az önemli değildir.Doğru olan; adaletsizliğin maliyetine katlanmak değil, adaletin maliyetini karşılamaktır. Bir tek kişi dahi dışarda kalmaksızın herkesin hakkının tastamam verilmesi için en yüksek düzeyde çabanın ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hassasiyeti göstermek; mazlum ve mağdurlara karşı borcumuz, tarihe ve geleceğe karşı ortak sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

"Vesayet dönemindeki haksız-hukuksuz cezalar yok hükmünde kabul edilmelidir"

Memur-Sen ve Kadınlar Komisyonu olarak;  28 Şubat Süreci ile ilgili öneri ve taleplerini sıralayan Ayneli, "Münhasıran ele alınıp ortak çalışma yapılması teklifiyle aşağıdaki öneri ve taleplerimizi kamuoyunun ve yetkililerin ilgisine sunuyoruz.  Vesayet dönemindeki 'haksız-hukuksuz cezaların' affedilmesi yerine 'yok hükmünde kabul edilmesi' düzenlemesi yapılmalı, mağdurların haklı oldukları, özgürlüklerinin ve onurlarının ihlal edildiği ortaya konulmalı, hukuki kapsamda iade-i itibar yapılmalı,

Haklarında verilen idari kararlar ile idari yargı kararlarına yönelik hukuki yollara başvuru nedeniyle yapılan giderler, ödenen ücretler güncellenmek suretiyle ilgililere ödenmelidir. Adli ve idari soruşturma ve kovuşturmalarla taciz edilmeleri dolayısıyla mağdurlara manevi tazminat ödenmelidir.Eğitim hakkından mahrum edilenlerin maddi ve manevi zararlarını belirlemeye yönelik komisyon oluşturulmalı, komisyon tarafından yapılan çalışma sonucunda belirlenecek kişilere 'vesayet tazminatı' ödenmelidir." dedi.

"28 Şubat mağdurlarının açıkta geçen sürelerle ilgili tüm hakları ödenmelidir"

28 Şubat sürecinde devlet memurluğundan çıkarılanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektine değinen Ayneli, "Dönem soruşturmalarıyla başörtüsü başta olmak üzere inanca dair hassasiyetleri nedeniyle devlet memurluğundan çıkarılanların açıkta geçen sürelere ilişkin maaşları, ücretleri, diğer mali ve sosyal hakları kendilerine emsalleri esas alınarak hesaplanmalı ve güncelleme yapılarak kendilerine ödenmeli ve zararları karşılanmalıdır. Mağdurların zararların karşılanmasına yönelik kamu bütçesinden karşılanan tutarlar, 28 Şubat darbesinin asli ve fer’i iştirakçilerine rücu edilmeli ve millet adına kendilerinden tahsil edilmelidir. Söz konusu dönemde eğitim hakları gasp edilenlerin kamuda istihdamlarını sağlamak için durumlarına ve mezuniyetlerine uygun kadrolar-pozisyonlar ihdas edilmelidir." diye konuştu.

"28 Şubat mağdurlarının emekliliklerine ilişkin hukuki konumları düzeltilmelidir"

28 Şubat mağdurlarının emekliliklerine ilişkin hukuki konumlarının düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Ayneli, " Görevlerine son verilmesine, devlet memurluğundan çıkarılmalarına bağlı olarak farklı sosyal güvenlik kurumlarıyla ilişkilenerek emekli olmak durumunda kalanların emekli ikramiyesi ile emekli maaş kayıpları hesaplanmalı ve ödenmeli, emekliliklerine ilişkin hukuki konumları düzeltilmelidir.  Af, göreve dönüş veya sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi ve iadesi gibi iş ve işlemlerle ilgili olarak hak düşürücü süre ve/veya zaman aşımı süresi uygulanmamalı, söz konusu iş ve işlemler ilgililerin başvurusuna ihtiyaç olmaksızın doğrudan tesis edilmelidir. Bunların suhuletle ve hakkaniyetle gerçekleştirilmesi için sivil toplum örgütlerinin de paydaşı olduğu bir kurul veya komisyon kurulmalıdır." şeklinde konuştu.

Ayneli, basın açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"28 Şubat zihniyetinin tarihin çöp sepetinde gerçek anlamda yerini alması sadece faillerinin mahkûm edilmesiyle değil mağduriyetlerin telafisi, zararlarının tazminiyle mümkün olabilir. 28 Şubat’ın bin yıl süreceği iddiasında bulunanların heveslerini kursaklarında bırakan millet iradesi ve inancı; mağdurların hukukunu koruyan, haklarını sağlayan, zararlarını karşılayan iradeyi de kayda ve hayata geçirecektir. Bu iradenin tesisi ve teşkilinde yetkili ve ilgili herkesi sorumluluk almaya çağırıyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Şehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıŞehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyorMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyor​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi
SIRADAKİ HABER