HaberlerGündemMilletvekili Tüfenkci’den Dernekler Kanunu’nda yapılan düzenlemeler hakkında açıklama

Milletvekili Tüfenkci’den Dernekler Kanunu’nda yapılan düzenlemeler hakkında açıklama

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, TBMM'de kabul edilen, "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi"nde, Yardım Toplama ve Dernekler Kanunu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Milletvekili Tüfenkci’den Dernekler Kanunu’nda yapılan düzenlemeler hakkında açıklama

TBMM'de kabul edilen ve her kesimden tepki çeken, STK'ları işlevsizleştiren yasa tasarısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Tüfenkci, merkezleri yurt içinde bulunan vakıflara ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığını, sadece merkezleri yurt dışında bulunan vakıfların Türkiye’deki faaliyetlerinin kanun kapsamına alındığını kaydetti.

Yapılan düzenleme ile ne dernek kurulmasına ne derneklere üye olunmasına ne de derneklerin faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlamanın getirilmediğini belirten Tüfenkci, dernek denetimlerinde uzmanlık gerektiren konularda durumun tespiti için bilirkişinin görevlendirebileceğini, bunların denetim ve karar alma yetkisinin bulunmadığına vurgu yaptı.

Tüfenkci, "Kamu görevlilerinin mevcut durumda da il idaresi kanununa dernek denetiminde görevlendirilmesi mümkündür. Yeni durumda bu husus Dernekler Kanunu’na işlenerek denetimde görev alacak kamu görevlilerinin eğitim, nitelik, bilgi ve becerilerinin arttırılması amaçlanmıştır. Denetim için elde edilen bilgi ve belgelerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde istenmesi ve korunması zorunludur. Düzenleme ile daha etkili bir denetimle şeffaflığın sağlanması, vatandaşlarımızın hayır dualarının suiistimalinin engellenmesi ve sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve daha güvenilir olması amaçlanmakta. Ayrıca üyesi olduğumuz ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda politikalar geliştiren Financial Action Task Force-FATF (Mali Eylem Görev Gücü)’in tavsiyeleri de karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Yardım Toplama Kanunu’nda var olan düzenlemeye ilişkin zorlaştırıcı herhangi bir hüküm getirilmemiştir." Diyen Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Mevzuatta açıkça hüküm bulunmayan, kötüye kullanımı açık olan ve sıkça başvurulan internet üzerinden izinsiz yardım toplanmasının önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Ayrıca her türlü izinsiz ve veya usulüne uygun yapılmayan yardım toplama faaliyetleri ile ilgili idari para cezalarının üst limiti arttırılmıştır. Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışına yapacakları yardıma ilişkin hiçbir sınırlandırma bulunmamaktadır. Sadece derneklere yurt dışına yapacakları yardımların miktarını ve gideceği yeri kanunda belirtilen merciye bildirme zorunluluğu getirilmektedir. Terörizmin finansmanı, uyuşturucu ve kara paranın aklanması suçlarında mahkûm olanlar, derneklerin yönetim ve denetim kurulunda görev alamazlar. Bu kişiler yasaklanmış hakların geri verilmesi (memnu hakların iadesi) durumunda görev alırlar. Kamu yararına çalışan derneklerin denetimleri sonucunda hapis cezası verilmesi gerektiren suçların işlendiğinin tespiti halinde, Denekler Kanunu’nun 27’inci maddesine göre dernek yöneticileri İçişleri Bakanı tarafından görevden uzaklaştırılabilmekteydi. Yukarıdaki maddede sayılan nedenlerle uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin yeterli olmaması ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde İçişleri Bakanı, derneği geçici olarak faaliyetten alıkoyabilir ve derhal mahkemeye başvurur. Mahkeme 48 saat içinde faaliyetten geçici alıkoymaya ilişkin kararını verir. Türk Medeni Kanunu’nun 115'inci maddesine istinaden vakıflar, anayasada öngörülen hallerde İçişleri Bakanı tarafından faaliyetten geçici olarak alıkonulabilmekteydi. Benzer düzenleme dernekler içinde yapılmıştır."

İLGİLİ HABERLER

Şehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıŞehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyorMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyor​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi
SIRADAKİ HABER