HaberlerGündemÇevre ve Şehircilik Bakanlığı ile meslek odaları arasında Eymir Gölü tartışması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile meslek odaları arasında Eymir Gölü tartışması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, koruma amaçlı yeni planla Eymir Gölü çevresinin sit derecesinin düşürülerek yapılaşmaya açıldığına yönelik açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Şehir Plancıları Odası ise sit derecesinin düşürülmediğini ancak Orman Kanunu’ndan dolayı rekreatif alan çalışması yetkisinin ODTÜ’den alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmesinin ‘kuşku doğurduğunu’ açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile meslek odaları arasında Eymir Gölü tartışması
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, koruma amaçlı yeni planla Eymir Gölü çevresinin sit derecesinin düşürülerek yapılaşmaya açıldığına yönelik açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Şehir Plancıları Odası ise sit derecesinin düşürülmediğini ancak Orman Kanunu’ndan dolayı rekreatif alan çalışması yetkisinin ODTÜ’den alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmesinin ‘kuşku doğurduğunu’ açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 Mayıs 2014 tarihinde onaylanan ODTÜ 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planına ilişkin 1/10000 ölçekli plan örneği 29 Mayıs 2014 tarihinde askıya çıkarılmıştı. TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi yetkilileri, ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı altında Eymir Gölü ve çevresinde turistik tesis yapılmasına izin verildiği ve gölün böylece yapılaşmaya açılacağını ifade etmişti. Bu iddialar üzerine planın iptali için Şehir Plancıları Odası tarafından 21 Temmuz'da dava açılmıştı. Geçtiğimiz hafta gündemde yer alan tartışmalar üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı hakkında açıklama yaparak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ŞEHİR PLANCILARI ODASI PLANA DAVA AÇTI

Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, yeni koruma planında sit derecelerinin düşürülmesinin söz konusu olmadığını, ancak rekreatif çalışma yetkisinin ODTÜ’den alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilmesinin ‘iyi niyet’ ile açıklanamayacağını söyledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs'ta onaylanarak askıya çıkarılan ikinci ODTÜ Koruma Planı'na ilişkin Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi dava açtı. Yeni planda, rekreatif alan yetkisinin ODTÜ'den alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na verilmesi ile ODTÜ tünelinin yüzde 50'sinin sit alanından geçmesinin hukuksuz olduğunu belirten oda yetkilileri, dava sürecini başlattı. ODTÜ arazisine ilişkin Eylül 2013'te çıkan koruma planına ilişkin açtıkları davanın devam ettiğini belirten Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı Emre Sevim, Eymir Gölü'yle ilgili ‘yapılaşma' tehlikesinin sit derecesinin düşürülmesinden değil, rekreatif çalışma yetkisinin ODTÜ'den alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na verilmesinden oluşabileceğini kaydetti.

Sevim, “Özel Çevre Koruma Planı'nda Eymir Gölü'nün yer almaması kafamızda soru işaretleri oluşturuyor. Yani buranın yapılaşmaya açılmasıyla ilgili. Çünkü Eymir Gölü ve çevresi özel çevre koruma alanı kapsamındadır. ÖÇK alanındaki sit alanları ile ODTÜ sit alanlarının bütünleşik olması gerekirdi ama planda bu yok. Bizim itirazımızı da bu noktada başlıyor.” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK: SİT DERECESİ DÜŞÜRÜLMEDİ

Eymir Gölü çevresinin yapılaşmaya açılabileceği tartışmaları üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında, “ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planlarında işlenen sit sınırları mülga Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 06.03.1995 tarih ve 3895 sayılı kararı ile tescil edilen sit sınırları olup, sit sınırlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.” ifadeleri kullanıldı. ODTÜ’ye ait Eymir Gölü çevresinin 06.03.1995 tarihli mülga Kurul Kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı, 2. Derece Doğal Sit Alanı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiği belirtilen açıklamada, Bakanlık onaylı yeni planda da sit sınırlarının aynen işlendiği vurgusu yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlık onayladığı koruma amaçlı imar planında söz konusu sit sınırlarını aynen işlemiştir ve anılan imar planında Eymir Gölü çevresi 'ODTÜ Özel Orman Alanı' ve 'ODTÜ Ağaçlandırılacak Alan' olarak tanımlanmıştır. Ankara 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 13.03.2014 tarih ve 139 sayılı kararıyla da anılan planlar uygun görülmüştür. Ayrıca, yürürlükteki mevzuata göre sit derece değişikliğinin, plan kararları ile değil, “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” uyarınca yapılmaktadır.”


İLGİLİ HABERLER

Birbirlerini bıçakladıkları iddia edilen karı-koca hayatını kaybettiBirbirlerini bıçakladıkları iddia edilen karı-koca hayatını kaybettiSiirt Valisi Hacıbektaşoğlu il genelinde incelemelerde bulunduSiirt Valisi Hacıbektaşoğlu il genelinde incelemelerde bulunduTürkiye'de 168 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiTürkiye'de 168 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiİstanbul'da beklenen kar yağışı başladıİstanbul'da beklenen kar yağışı başladı28 Şubat mağdurlarından Zekiye Yağmurcu vefat etti28 Şubat mağdurlarından Zekiye Yağmurcu vefat etti
SIRADAKİ HABER