HaberlerGündemAile Dernekleri Birliği: 6284 sayılı kanun acilen kaldırılmalı

Aile Dernekleri Birliği: 6284 sayılı kanun acilen kaldırılmalı

20 sivil toplum kuruluşu adına "Aile, vatan ve namus bildirisi" yayımlayan Aile Dernekleri Birliği, yuva yıkan ve fuhuş toplumu üreten 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını istedi.

Aile Dernekleri Birliği: 6284 sayılı kanun acilen kaldırılmalı

6284 sayılı kanunun Feminizm ideolojisiyle yazıldığını belirtilen bildiride, "Erkek vatandaşları devlet kavramına düşmanlaştırdığı için bir milli güvenlik sorunu haline gelmiş olan 6284 sayılı kanun aile hukukundaki zincirleme sorunların da ana kaynağıdır. Kültürel kodlarımıza tümüyle aykırı biçimde Feminizm ideolojisiyle yazılmış bu kanun, cinsel ayrımcılık içerdiğinden sayısı toplamda 5 milyonu aşmış dev bir mağdur kitlesi üretmiştir. Kadın beyanını esas aldığı için pek çok kadın açısından evlilikte zina yapmak, boşanırken yüksek tazminat almak amacıyla türlü iftiralar atmak için silah olarak kullanılmıştır.  6284 sayılı kanun; evliliklerin hızla azalıp boşanmaların hızla artmasına, süresiz nafaka mahkûmiyetine ve ödenemediğinde nafaka hapsine, velayet ve çocuk haczi sorunlarına, çocuğun babaya düşman edilmesine nihayetinde de cinnet, cinayet ve intiharlara sebep olmaktadır." denildi.

"6284 sayılı kanun partner yaşantısını meşru görmektedir"

Erkeğin aile kavramında dışarıda tutulduğuna ve devlet katında muhatap sorunu yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, "Kültürümüze ve kanunlarımıza göre aile, resmi nikahlı erkek-kadın ve varsa çocuktan oluştuğu halde 6284’ün çarpık mantığı şiddet yaygarası bahanesiyle partner yaşantısını meşru görmektedir. Aile Bakanlığı’nda ailenin bireyleri olan kadın ve çocuğu temsilen Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü var iken Erkek Sorunları Genel Müdürlüğü yoktur ve erkek aile kavramından kapı dışarı edilmiş olup devlet katında muhatap bulamamakta ve muhatap alınmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Bütün Aile Bakanları kadınlardan atanmaktadır"

Aile Bakanlarının kadınlardan atandığına vurgu yapılan açıklamada, "Aile babası bir erkeğin 'Aile Bakanı' olarak atanması hiç akla bile gelmemekte, ilginç bir biçimde bütün Aile Bakanları kadınlardan atanmaktadır. Aile Bakanlığı’nın il müdürlüklerine bağlı ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Müdürlüğü) birimlerinin kilit noktalardaki personellerinin de ezici çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. 5840 sayılı kanunla faaliyet gösteren TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), 22’si kadın 4’ü erkek 26 vekilden oluşmaktadır. KEFEK üyelerinin belirlenmesinde ilgili kanunun 2.2 maddesiyle kadın vekillere öncelik tanınması, madde 1.1’de ise kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla tek yönlü cinsiyetçi bir tutum benimsemesi cinsel ayrımcılık üretmektedir." denildi.

Bildirinin devamında şu noktalara dikkat çekildi:

"Aile İçi Şiddet Bürosu Savcılarının da ezici çoğunluğu kadınlardan seçilmektedir"

"4787 sayılı kanunla kurulan ve boşanma davalarının görüldüğü Aile Mahkemeleri hâkimlerinin ezici çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Aynı şekilde boşanma davalarının en üst mercisi olan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ndeki 17 tetkik hâkiminin 15’i kadındır. Aile İçi Şiddet Bürosu Savcılarının da ezici çoğunluğu kadınlardan seçilmektedir. Erkek ile kadın arasındaki ihtilafların incelendiği, soruşturulduğu ya da kovuşturulduğu yerlerde çalışan personelde kadın-erkek sayısal dengesine son derece dikkat edilmelidir." 

"Aile birliğini koca temsil eder"                            

Atatürk dönemi 743 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 'Aile reisi erkektir. Aile birliğini koca temsil eder. Kadın, gücü yettiği kadar kocasının muavini (yardımcısı) ve müşaviridir (danışmanıdır) ve çocuk ana-babasına riayete mecburdur. Ana-baba çocuklarını tedip (uslandırma) ve terbiye hakkına sahiptir. Ana-babanın çocuğun dini terbiyesini tayin etme hürriyetini sınırlayan her türlü mukavele geçersizdir. Evlenirken varsayılan mal ayrılığı rejimidir. Eski eşe ödenen yoksulluk nafakası ağır kusur varsa azami bir yıla kadardır ve nafaka ödeyen ya da alan eşlerden herhangi birisi yeniden evlenirse nafaka yükümlülüğü son bulur. Çocuk için ödenen iştirak nafakasının gerçekten de çocuğa harcanıp harcanmadığı hâkim tarafından düzenli olarak kontrol edilir.' gibi hükümler 2002 yılından bu yana yürürlükte olan 4721 sayılı mevcut Medeni Kanun’a mutlaka konulmalıdır.

"Erkek, aile birliği reisi olarak tanımlanmalıdır""Aile birliği kurumu başsız bırakılmıştır. Hiçbir ülkede aynı anda iki Cumhurbaşkanı olmadığı gibi bir evin içinde de iki reis olmamalıdır. Erkek, aile birliği reisi olarak tanımlanmalı; delilsiz, belgesiz, şahitsiz biçimde hiç kimsenin lafına itibar edilmemelidir.  Eski eşe ödenen yoksulluk nafakası ağır kusur varsa azami bir yıla kadar olmalı, taraflardan biri yeniden evlendiğinde nafaka ödemesi sona ermeli; iştirak nafakasının çocuk için harcanıp harcanmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir.Erkekten kadına yönelik şiddetin yüzde 82 oranında baş sebebi olan evlilikte zina mutlaka TCK kapsamında yeniden suç olarak tanımlanmalıdır."

"Kötüye kullanılan velayet el değiştirmeli""Kötüye kullanılan velayet el değiştirmeli, çocuk teslim merkezleri kurulmalı, hâkim kararını çiğneyerek çocuğu babasına göstermeyen ve hatta düşman eden kadınlar cezalandırılmalıdır. 'Şiddetin her türlüsüne hayır!' demek yerine sadece 'Kadına şiddete hayır!' demek cinsel bölücülüktür. Toplam şiddet olayları içinden sadece kadının mağdur olduğu vakaların cımbız ve büyüteçle yansıtılmasını emreden, boşanmaların, cinnet, cinayet ve intiharların baş sebebi halindeki ve feshedilmiş İstanbul Sözleşmesi paçavrasına dayalı 6284 sayılı iftira ve fuhuş kanunu da bir an önce iptal edilmelidir."

"Feminist ve LGBT dernekleri sosyal terör örgütü ilan edilerek kapatılmalı""Sürekli cinsel bölücülük üreterek erkek, aile, namus, vatan, millet, din ve devlet düşmanlığı yapan, doğal kadın-erkek dengesini bozarak sosyal terör üreten Feminist ve LGBT dernekleri sosyal terör örgütü ilan edilerek kapatılmalı; elebaşları tutuklanarak yargılanmalıdır. Vatandaşların cinsiyet temelinde sürekli kışkırtılmalarına ve ayrıştırılmalarına dönük bölücü zihniyetin kökü kurutulmalıdır.Doğal, meşru ve yasal kadın-erkek ilişkileri dışındaki farklı cinsel yönelimlerin meşrulaştırılarak idealize edilip toplumda yaygınlaştırılması ve partner yaşantısı önlenmelidir. Genel ahlaksızlığı yaymak amacıyla hazırlandığı gün gibi ortada ve kimin eli kimin cebinde belli olmayan dizi ve programlara son verdirilmelidir."

"6284 sayılı kanunun kaldırılmasına desteğimiz tamdır" 

Farklı dünya görüşlerinden ve çeşitli siyasi partilerin seçmenlerinden oluşan üyelere sahip Sivil Toplum Kuruluşlarının üst çatısı olarak partiler üstü milli bir sorun olarak gördüğümüz ve iftira, evlilikte zina, fuhuş, boşanma, tazminat, süresiz nafaka, çocuk gaspı ve diğer her türlü kötüye kullanılarak aile şerefinin ve namus kavramının ırzına geçen 6284 sayılı kanunun kaldırılmasına desteğimiz tamdır. Her bakımdan son derece yıkıcı bu kanunun kaldırılmasına karşı çıkacak olanlara tepkimiz ve direncimiz de tam olacaktır.

Bildiri şu ifadelerle tamamlandı:"Yerli ve milli olmayan, yuva yıkan ve fuhuş toplumu üreten iş bu kanunun bir an önce kaldırılması elzemdir. Sonuç alana kadar sarsılmaz iradeyle 6284’ün iptalini ve aile hukukuna dair diğer sorunların da kültürel kodlarımıza uygun yasal düzenlemelerle çözülmesini ısrarla talep ettiğimizi kamuoyuna açıkça ilan ederiz."   

İLGİLİ HABERLER

Şehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıŞehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyorMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyor​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi
SIRADAKİ HABER