HaberlerGündem21. İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı Sona Erdi

21. İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı Sona Erdi

2000 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılan İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısının yirmi birincisi Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde Erzurum’da yapıldı.

21. İletişim Fakültesi Dekanları Toplantısı Sona Erdi
2000 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılan İletişim Fakülteleri Dekanları toplantısının yirmi birincisi Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde Erzurum’da yapıldı.

İletişim Fakültesi Dekanları toplantısına davet edilen Basın İlan Kurumu Başkanı Mehmet Atalay’ın konuşmasında vurguladığı medyada iletişim fakültesi mezunlarının istihdam olanaklarının artırılması konusundaki işbirliği çağrısının değerlendirilmesine; bu konuda Basın İlan Kurumu, sektör ve diğer meslek kuruluşlarıyla temasların geliştirilmesi yönünde karar alınan sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi;

“Prof. Dr. Asaf Varol’un iletişim fakültelerine TM-2 puan türü ile öğrenci alınması konusundaki raporu görüşüldü. İletişim fakültelerine öğrenci alımında hangi puan türünün tercih edileceği konusunun fakültelerin talepleri doğrultusunda üniversite senatolarınca belirlenmesinin uygun olacağına, İletişim Fakültelerinin akreditasyonları konusunda Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Yusuf Dervan ve örgütlenme konusunda Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper’in hazırladıkları raporlar Genel Kurula sunuldu. Akabince yapılan tartışma sonucunda dernekleşmenin zorlukları (mekan, finansman, organizasyon vb.) göz önünde bulundurularak ilk aşamada akreditasyon politikasının nasıl belirleneceğinin saptanması için Prof. Dr. Süleyman İrvan başkanlığında bir komite kurulmasına; bu komitede görev alacak öğretim elemanlarının seçiminin Yürütme Kurulunca yapılmasına, Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper tarafından hazırlanan ve Yüksek Öğretim Kuruluna (YÖK) sunulan Öğretim elemanı yetiştirme ve ÖYP konusundaki rapor hakkında Genel Kurula bilgi verdi. Bu konunun yeni Yürütme Kurulu tarafından takip edilmesine, İletişim fakültelerinde eğitim kalitesinin yükseltilmesi için devlet üniversitelerinde kontenjanların düşürülmesinin, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarının kapatılmasının uygun olacağı yönündeki Genel Kurul önerisinin Yüksek Öğretim Kuruluna iletilmesi ve gerekli girişimlerde bulunmaları konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine; İletişim Fakülteleri ve bölümlerinin açılmasında aranan akademik, teknik ve fiziki asgari kriterlerin yükseltilmesinin uygun olacağı yönündeki Genel Kurul önerisinin Yüksek Öğretim Kuruluna iletilmesi ve gerekli girişimlerde bulunmaları konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine; İLDEK adına bağımsız bir domain name alınması ve tüm arşivin yeni alınacak web sayfasına taşınması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine, iletişim fakülteleri arasında bir veri tabanı oluşturulmasına, bu konuda gerekli çalışmaların Yürütme Kurulunca yürütülmesine, İletişim Fakülteleri için tek bir isim altında tek tip ortak bir müfredat geliştirmesinin uygun ve olanaklı olmadığına, her fakültenin kendi misyon, vizyonu ve kapasitesi çerçevesinde kendi eğitim müfredatını oluşturmasının doğru olacağına, İletişim Fakültelerinin gerek altyapı gerekse akademik kadro konusunda yeterli bir olgunluk seviyesine ulaştıktan sonra, lisansüstü programları açmalarının uygun olacağı fikrinin benimsenmesine, Kasım 2013 Ayı içerisinde Atatürk Üniversitesinin “Medya ve Mahremiyetin Sınırları Sempozyumu” ile Dicle Üniversitesinin Diyarbakır’da düzenleyeceği “I. Uluslararası Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler” Sempozyumunun İLDEK tarafından desteklenmesine, ILDEK genel kurulu toplantısının Mayıs 2014 ayı içerisinde Kırgızistan-Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde yapılmasında oybirliği ile karar verildi.”

Toplantıda ayrıca yeni yürütme kurulunun Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ruken Öztürk, Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ümit Atabek, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğur Yavuz, Kırgızistan-Manas Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Küçükkurt, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman İrvan ve Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf Varol’dan oluşmasına oybirliği ile karar verildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Suriyeli çocuklara kışlık yardımı yapıldıSuriyeli çocuklara kışlık yardımı yapıldıAdıyaman Belediye Başkanı Kılınç dolandırıcılara karşı uyarıda bulunduAdıyaman Belediye Başkanı Kılınç dolandırıcılara karşı uyarıda bulunduSiirt'te kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandıSiirt'te kar yağışı nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandıAdıyaman'da 2020 yılında bin 934 nikâh kıydıAdıyaman'da 2020 yılında bin 934 nikâh kıydıŞanlıurfa’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştiŞanlıurfa’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleşti
SIRADAKİ HABER