HaberlerGündemDavutoğlu: Uyuşturucu ile mücadelede hedefimiz sorunu marjinalleştirmek

Davutoğlu: Uyuşturucu ile mücadelede hedefimiz sorunu marjinalleştirmek

Başbakan Ahmet Davutoğlu, uyuşturucu ile mücadelede hedeflerinin "orta vadede uyuşturucu sorununu mümkün olduğunca marjinalleştirmek ve mümkünse yüzde 2,7 düzeyindeki oranı yüzde 1-1,5 düzeyine doğru geriletmeye çalışmak" olduğunu söyledi....

Davutoğlu: Uyuşturucu ile mücadelede hedefimiz sorunu marjinalleştirmek
Başbakan Ahmet Davutoğlu, uyuşturucu ile mücadelede hedeflerinin "orta vadede uyuşturucu sorununu mümkün olduğunca marjinalleştirmek ve mümkünse yüzde 2,7 düzeyindeki oranı yüzde 1-1,5 düzeyine doğru geriletmeye çalışmak" olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Nihai kertede hedefimiz, bu sorunu marjinelleştirmek. Tümüyle yok etmek belki çok idealist bir hedeftir ama yüzde 0,5'ler düzeyine indirdiğimizde artık iyice kontrol edilecek bir alana daraltmış oluruz." dedi.

Başbakan Davutoğlu, Ankara ATO Congresium’da bu yıl ilki düzenlenen 1. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası'na katıldı. Burada konuşma yapan Davutoğlu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında atılacak bazı adımları paylaştı. Konuşmasında uyuşturucu sorununun sadece Türkiye'ye ait bir sorun olmadığının altını çizen Davutoğlu, "Sadece ülkemiz içerisinde alınabilecek tedbirlerle tek başına çözülebilecek de bir sorun değil sınır aşıyor, mekan aşıyor, sadece bir nesli ilgilendiren bir sorun değil." diye konuştu. Davutoğlu, "Eğer tedbir alınmazsa bir neslin aklını ve sağlığını tehdit etmekle birlikte gelecek nesillerin de akıl ve beden sağlığını tümüyle tahrip edecek özellikler taşıyor. Sadece bir alanla sınırlı değil çünkü bu alandan beslenen, uyuşturucu tacirleri üzerinde ortaya çıkan bir sektör var. O zaman çok kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç olduğu çok aşikar." diye ekledi. Bu sorun nedeniyle 62. hükümeti kurduktan hemen sonra ele aldıkları ilk konuların başında uyuşturucu ile mücadele geldiğini söyleyen Başbakan Davutoğlu, Bakanlar Kurulu’nu da daha önce hazırlanan çalışmaları değerlendirmek ve yeni bir strateji belirlemek üzere bu konuya yönlendirdiğini belirtti.

Türkiye’de uyuşturucu kullanımına dair bazı rakamlar da paylaşan Davutoğlu, şöyle devam etti: "Mesela bizim elimizdeki istatistiksel veriler Türkiye’de oranın yüzde 2,7 olduğunu gösteriyor. Acaba kültürel gerekçelerle bu sorunun varlığını reddeden ya da istatistiklere yansımayan bir başka resim var mı? Bu konu önemlidir, eğer yüzde 2,7 Avrupa’da yüzde 29’lara kadar varan oranlara göre düşük görülür ve biz rehavete kapılırsak sorunu gerçek anlamıyla göremezsek tedbir almakta da yetersiz kalabiliriz. Öncelikle çok ciddi bir şekilde ele alıp bu sorunu alanda mahallelere kadar inecek şekilde resmini çekecek bir araştırma ve gözleme stratejisine ihtiyaç var. Onun için araştırma merkezlerimizin sayısını artıracağız. En kısa sürede bu çerçevedeki bilimsel çalışmaları, üniversitelerimizdeki enstitüleşmiş faaliyetleri Türkiye sathına yayarak ve özel ihtisas araştırma birimleri kurarak, sorunun bütün kapsamıyla araştırılmasını ve ortaya çıkarılmasını sağlayacağız. Bir anlamda hoş bir tabir değil ama Türkiye’nin uyuşturucu haritasını çıkaracağız. Keşke hiç olmasa ve haritamız hep güzellikler haritası olsa ama bir uyuşturucu haritamız da var. Gerek uyuşturucu trafiği anlamında gerekse uyuşturucunun kullanımı ve kullanım sonrasında alınması gereken rehabilitasyon tedbirleri açısında bir Türkiye haritası çıkarmak durumundayız."

Süreç yönetiminin ikinci aşamasının koruyucu tedbirler olduğunu ve bu noktada koruyucu hekimliğin devreye girdiğini dile getiren Davutoğlu, "Eğer sorun çok başedilemez bir noktaya geldiğinden itibaren tedbir almaya kalkarsak, polisiye ve asayiş tedbirleriyle sınırlı kalır ya da sadece tedaviye dönük tedbirler olur. Halbuki öncelikle ele alınması gereken aşama koruyucu aşama. Burada da toplumsal bilinç çok önemli. Şuramızın bugün toplanmasının ana, en azından olmazsa olmaz hedeflerinden birisi bu toplumda bilinci teşvik etmek, uyandırmak. Toplumun her katmanında bu soruna ilgiyi ve özeni uyandırmak. Şöyle bir problem vardır maalesef; bir problem bize gelene kadar o problemin bizden çok uzakta olduğunu düşünürüz. Hiç kimse bir trafik kazasıyla karşılaşacağını zihninde canlandırmaz, hep trafik kazalarını gazetelerden okuruz. Ama depremi hep gazetelerde okuyan insanımız 1990 depreminin, şokunu yaşadığı depremin, hayatımızın istemediğimiz ama kaçınamadığımız bir gerçeği olduğunu ortaya koymuştu. Bütün toplumumuza seslenmek istiyorum, sanmayın ki uyuşturucu meselesi sizden çok uzakta ve sizin ailenize, çevrenize yaklaşamayacak sorundur. Her an yanı başınızda çıkabilecek bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu bilmek durumundayız. Onun için toplumun her kesiminde ve sadece bir kesiminde değil en üst gelir grubunda da uyuşturucu ciddi bir problem en alt gelir grubunda da. Farklı uyuşturucu yöntemleri kullanıyorlar ama toplumun en üst gelir grubunda da uyuşturucu kullanımı çok yaygın bir mesele toplumun en alt grubunda da. O zaman bizim toplumun her kesimine hitap edecek şekilde bir bilinç uyandırmaya ihtiyacımız var." diye ekledi.

Uyuşturucu konusunda 15-24 yaşları arasının en riskli grubu olduğunu ve bu yaştaki gençlerin o çağda en fazla okul ve çevresinde bulunduklarını belirten Davutoğlu, bunun için gerekli yasal düzenlemeleri yaptıklarını vurguladı. Davutoğlu, "Sadece okul demiyoruz. Okul ve çevresi diyoruz. Okul ve çevresinde alınacak tedbirleri, entegre, bütüncül bir tedbirler paketi olarak değerlendirmek ve orada atılacak adımları tek tek ele almak lazım. Okul önünde, duvar dibinde satıcılardan tutun da kantin işletmesine kadar göz önüne almak durumunda olduğumuz bir koruyucu tedbirler alanı var." ifadelerini kullandı.

AİLENİN ÖNEMİ

Uyuşturucuyla mücadelede ailenin de önemine işaret eden Davutoğlu, "Hangi sorun olursa olsun hepimizin farkında olduğumuz bir gerçek var; bu sorunların aşılmasındaki en önemli kaynaklardan birisi aile muhabbetidir. Eğer bir ailede muhabbet kuvvetliyse, aile bireyleri birbirine her konuda sarılıp, sorunları birlikte çözüyorlarsa, o ailede sorun çıkması az oluyor, çıktığında da çözüme gitmek daha kolay oluyor. Bütün ailelerimizi bu gençlerimizin etrafında kenetlenmeye ve onlara her şeyden önce muhabbetimizi ve gönlümüzü açmaya davet ediyorum." dedi.

Koruyucu alanın sonrasında ise önleyici alanın geldiğini anlatan Davutoğlu, bu alanın daha çok asayiş ve emniyeti ilgilendiren ayrı bir aşama olduğunu belirtti: "Bizim yapmamız gereken; üretici, aracı, tüketici arasındaki ilişki bandını kırmaktır. Bunu kırmaya kararlıyız. İç Güvenlik Reformu ve özgürlüklerin korunmasıyla ilgili hazırladığımız pakette ve daha önceki çalışmalarda şu konuyu açıkça vurguladık, bir kez daha vurguluyorum; uyuşturucu tacirleri bizim için en zararlı teröristlerdir ve terör muamelesi göreceklerdir."

NARKOTİM VE AMATEMLER

Tüm koruyucu ve önleyici tedbirlere rağmen, uyuşturucu sorununa bir şekilde bulaşmış kişiler için ise daha sonra rehabilitasyon sürecinin geldiğini kaydeden Davutoğlu, bu alanda da atılan adımlardan bilgi verdi. Bu kapsamda 24 saat hizmet verecek 'Uyuşturucu ile mücadele danışma hattı' kuracaklarını, sonrasında Narkotimler, en sonunda ise AMATEM'lerin devreye gireceğini anlatan Davutoğlu, "Son iki, üç ay içinde çalışmalara hız verdik ve inşallah önümüzdeki haftadan itibaren Narkotimler devreye girecek ve 11 ilde başlamak üzere, aralarında hem asayiş, güvenlik unsurlarımızın hem de psikologlarımızın olduğu Narkotimler, inşallah alanda mücadele bağlamında önemli bir misyon üstlenecekler. AMATEM'lerde ve diğer kurumlarımızda kapasiteyi artırıyoruz. 30 yataklı tedavi merkezimizde 763 yatak kapasitemiz var. Bunları daha da artırmaya karalıyız. 2017'ye kadar 20 merkez daha açılacak. Eğer sorunu böyle bir süreç yönetimi olarak görmüşsek, yine Bakanlar Kurulu'ndaki toplantımızda ve Sağlık Bakanlığında yaptığımız geniş istişarede yeni bir yapıya da ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Yapısal bir reforma da ihtiyaç var. Bu sorunla ilgilenecek olan kurum, kurul ve kuruluşların birbiriyle ilişkilerini yeniden tanımlamaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA KOMİTE VE KURUL KURULACAK

Konuşmasında bugün ilk kez düzenlenen Uyuşturucuyla Mücadele Şurası hakkında da bilgi veren Davutoğlu, "İlki bugün yapıldı, en geç 3 senede bir bu şura toplanacak ve ülkemizdeki uyuşturucuyla mücadele stratejisini, uygulamalarını, işlevlerini gözden geçirecek. Bu Şuranın oluşturacağı, sizlerin kararlarıyla ortaya çıkacak olan bir Şura İzleme Komitesi planlıyoruz. Şura 3 yılda bir toplanır, güzel raporlar ortaya koyar ama bu raporlar eğer hayata geçirilemezse netice alınamaz. Onun için buradan şura bittiğinde, bir Şura İzleme Komitesi ki içinde hem resmi kurumların hem sivil toplum kuruluşlarının hem ilgili diğer kurumların, RTÜK gibi, Diyanet gibi kurumların olduğu bir yeni izleme komitesi... Bu da yılda bir kez bizzat bendenizin başkanlığında toplanarak şurada alınan kararların uygulanma seyrini, performansını değerlendirecek." dedi.

Daha yakın takip için Uyuşturucu ile Mücadele Üst Kurulu da oluşturduklarını söyleyen Davutoğlu, bu kurulun da en geç altı ayda bir toplanarak, Şura İzleme Komitesi'nde alınan kararların pratikte ve bakanlıklar düzeyinde resmi koordinasyonunu yapacağını anlattı. Ardından müsteşarlar düzeyinde katılımın olduğu Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Kurulu'nun da oluşturulacağını söyleyen Başbakan Davutoğlu, ayda veya iki ayda bir çalışmaların takip edileceğini dile getirdi.

HEDEF YÜZDE 1-1,5'A ÇEKMEK

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ayrıca her ilde özel bir yapılanmaya gidileceğini kaydeden Davutoğlu, daha sonraki aşamada ise mahallelere kadar uyuşturucu ile mücadele edecek gençlik timlerinin devreye gireceğini belirtti. Davutoğlu, uyuşturucu ile mücadelede hedeflerini ise şöyle açıkladı: "Şuramızın bu konuda çok ciddi katkıda bulunacağına inanıyoruz. Orta vadede 2015-2018 arasında bütün bu uygulamalar çerçevesinde mümkün olduğu kadar uyuşturucu sorununu izole etmeye, belli alanlara doğru bu networkü sıkıştırmaya, o alanlara mahpus etmeye, sonra da o alanlar içinde yavaş yavaş tasfiye edici bir politika yürütmeye kararlıyız. Burada hedefimiz, orta vadede uyuşturucu sorununu mümkün olduğunca marjinalleştirmek ve mümkünse yüzde 2,7 düzeyindeki oranı yüzde 1-1,5 düzeyine doğru geriletmeye çalışmak."

NİHAİ HEDEF MARJİNALLEŞTİRMEK

Davutoğlu son olarak şöyle konuştu: "Nihai kertede hedefimiz, bu sorunu marjinelleştirmek. Tümüyle yok etmek belki çok idealist bir hedeftir ama yüzde 0,5'ler düzeyine indirdiğimizde artık iyice kontrol edilecek bir alana daraltmış oluruz. Hedefimiz burada 2023. Cumhuriyetimizin 100. yılında, cumhuriyetin yeni nesillerinin her türlü tehlikeden ve geleceklerini bir şekilde ipotek altına alan her türlü tehditten azade kılınarak en iyi şekilde istikbale yürümelerini sağlamak. Bu sorun, bir mekanla, bir nesille, bir alanla sınırlı değildir. Onun için hepimizin omuz omuza vermemiz gereken bu çalışmada, 1. Uyuşturucu ile Mücadele Şuramızın aydınlatıcı, yön gösterici bir sonuçta inşallah başarılı bir şekilde neticeleneceğine inanıyorum."

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de husumetli aileler barıştırıldıMardin’de husumetli aileler barıştırıldıUyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandıUyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandıÇiftçilere sera naylonu dağıtımı yapıldıÇiftçilere sera naylonu dağıtımı yapıldıRamazan orucunun niyeti nasıl olmalıdır sahur niyetin yerine geçer mi?Ramazan orucunun niyeti nasıl olmalıdır sahur niyetin yerine geçer mi?Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyorCumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor
SIRADAKİ HABER