HaberlerEkonomiTCMB: Gıda ve hizmet fiyatlarında enflasyonun yüksek seyri sürüyor

TCMB: Gıda ve hizmet fiyatlarında enflasyonun yüksek seyri sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 arttı, yıllık tüketici enflasyonu sınırlı bir yükselişle yüzde 7,61 oldu. Gıda ve ilişkili hizmet fiyatlarında enflasyon yüksek seyrini sürdürürken gıda ve yemek hizmetleri dışı yıllık tüketici enflasyonunda düşüş eğilimi devam etti.

TCMB: Gıda ve hizmet fiyatlarında enflasyonun yüksek seyri sürüyor

Enerji fiyatları bu dönemde yükseliş kaydetti. Temel mal grubu enflasyonundaki yavaşlama ile çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık artış oranları geriledi. Bununla birlikte, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğilimi sınırlı oranda yükseldi. Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, Mart ayında gıda ve enerji gruplarının katkısı sırasıyla 0,11 ve 0,3 puan arttı. Temel mal grubunun katkısı 0,29 puan gerilerken hizmet ile alkollü içecekler ve tütün gruplarının katkısında belirgin bir değişiklik gözlenmedi. Mevcut durumda, tüketici enflasyonuna en belirgin katkı 3,47 puan ile gıda grubundan geldi.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun 3 aylık ortalamalara göre ana eğilimleri incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinin bu dönemde bir miktar yükseliş kaydettiği görüldü. Hizmet enflasyonu ana eğilimindeki yükseliş sürerken temel mal enflasyonu ana eğiliminde de sınırlı bir artış gözlendi.

Mart ayında hizmet fiyatları yüzde 0,56 arttı ve grup yıllık enflasyonu 0,1 puan azalarak yüzde 8,53’e geriledi. Yıllık enflasyon kira ve lokanta-otel dışındaki gruplarda yavaşladı. Kira yıllık enflasyonu artışını sürdürerek genel tüketici enflasyonuna yakınsadı. Aylık artış oranları itibarıyla, gıda fiyatlarındaki olumsuz seyre paralel olarak lokanta-otel grubu öne çıktı. Grup aylık enflasyonu yüzde 1,42 gerçekleşerek yılbaşından bu yana sergilediği hızlanma eğilimini sürdürdü. Ancak, ulaştırma hizmetleri fiyatlarında Şubat ayında gözlenen kısmi artışın ardından yeniden düşüş kaydedildi.

Temel mal grubu yıllık enflasyonu 1,25 puanlık azalışla yüzde 5,54’e geriledi. Dayanıklı tüketim malı fiyatları Mart ayında yılın ilk 2 ayına kıyasla daha düşük bir oranda artış kaydetti. Türk lirasındaki zayıflamanın sürdüğü bu dönemde otomobil fiyatlarındaki artış sınırlı kalırken mobilya fiyatları yüzde 0,87 oranında yükseldi. Giyim grubunda yıllık enflasyon Şubat ayının ardından Mart ayında da belirgin bir azalış kaydetti. Giyim ve dayanıklı dışı temel mallar grubunda ise fiyatlar aylık bazda son döneme kıyasla daha yüksek bir oranda artış gösterse de yıllık enflasyondaki kademeli yavaşlama sürdü. İktisadi faaliyetteki zayıflamanın bu dönemde Türk lirasındaki değer kaybının temel mal fiyatlarına yansımasını sınırladığı gözlendi.

AKARYAKIT VE TÜPGAZ FİYATLARI TEMEL BELİRLEYİCİ OLDU

Enerji fiyatları aylık enflasyonu Şubat ayındaki yükselişin ardından Mart ayında yüzde 1,6 oranında arttı. Bu gelişmede, Türk lirasındaki değer kaybına ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak sırası ile yüzde 3,29 ve yüzde 6,38 oranlarında artan akaryakıt ve tüpgaz fiyatları temel belirleyici oldu. Sonuç olarak, yıllık enerji enflasyonu yüzde 0,19’a yükseldi. Mart ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 0,42 puan artarak yüzde 14,12 seviyesine ulaştı. Bu gelişmede yıllık enflasyonu yüzde 17,93’e ulaşan işlenmemiş gıda grubu fiyatları belirleyici oldu.

GIDA FİYATLARINDAKİ YÜKSEK ARTIŞLAR, MART AYINDA GÜÇLENDİ

Mevsimsellikten arındırılmış veriler işlenmemiş gıda fiyatlarında yılın ilk 2 ayında kaydedilen yüksek artışların, Mart ayında güçlendiğine işaret etti. Bu dönemde taze meyve-sebze ve kırmızı et fiyatlarındaki olumsuz seyir sürdü. Buna ek olarak patates fiyatlarının aylık bazda yüzde 21,25 oranında artması ile bu kalemdeki yukarı yönlü eğilim güçlendi. Diğer taraftan işlenmiş gıda grubunda yıllık enflasyon Mart ayında yavaşladı. Bu gelişmede fiyatları bu dönemde yatay seyreden ekmek ve tahıl ürünleri etkili olurken, ekmek ve tahıl dışı gruptaki aylık artış eğilimi (işlenmiş et ürünleri ile zeytinyağı fiyatlarında belirgin olmak üzere) grup geneline yayılarak sürdü. Gıda fiyatlarındaki bu olumsuz görünümün yemek hizmetleri fiyatlarına yansımaları sürdü. Bu çerçevede, tüketim sepetinin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan gıda ve yemek hizmetleri grubunun yıllık enflasyonu yüzde 14 seviyelerine ulaşmış, gıda ve yemek hizmetleri hariç tüketici enflasyonunun yüzde 4,82 gerilemesi ile bu iki grup arasındaki ayrışma daha da belirginleşti.

YUKARI YÖNLÜ SEYİR SÜRÜYOR

Yurt içi üretici fiyatları Mart ayında yüzde 1,05 artarken yıllık enflasyon yüzde 3,41’e yükseldi. İmalat sanayisinde yıllık enflasyon yüzde 3,93’e, petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde ise yüzde 6,04’e geriledi. Ancak, bu dönemde imalat sanayi fiyatlarının aylık artışı Türk lirasındaki değer kaybının etkisi ile güçlü seyretti. Ana metal ve petrol hariç imalat sanayi fiyatlarının ana eğilimi yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, Mart ayında fiyat artışları dayanıklı tüketim mallarında belirgin olmak üzere alt gruplar geneline yayıldı. Dayanıklı tüketim mallarında fiyatlar temelde mücevherat fiyatları kaynaklı yükselirken dayanıksız tüketim malları genelinde ılımlı fiyat artışları gözlendi. Ara ve sermaye mallarında ise fiyat artışları Türk lirasındaki değer kaybının etkisi ile genele yayıldı. Ana sanayi grupları genelinde fiyatlar 3 ay üst üste artış kaydetse de yıllık enflasyon oranları baz etkisiyle gerilemeye devam etti. (cihan)

İLGİLİ HABERLER

Çiftçiler kuraklıkla mücadele için barajların faaliyete geçirilmesi gerektiğini belirttiÇiftçiler kuraklıkla mücadele için barajların faaliyete geçirilmesi gerektiğini belirttiBatman’ın çileği tescillendi: Ekonomiye katkısı 40 milyon liraBatman’ın çileği tescillendi: Ekonomiye katkısı 40 milyon lira​Yem ve saman fiyatlarının yüzde yüz artması besicileri kara kara düşündürüyor​Yem ve saman fiyatlarının yüzde yüz artması besicileri kara kara düşündürüyor​İzlediği videodan etkilenerek kaz çiftliği kurdu​İzlediği videodan etkilenerek kaz çiftliği kurduTurist yoğunluğu Gaziantep esnafının yüzünü güldürdüTurist yoğunluğu Gaziantep esnafının yüzünü güldürdü
SIRADAKİ HABER