HaberlerEkonomiBank Asya'dan yalan haber ve iftiralara karşı 286 suç duyurusu, 93 tekzip

Bank Asya'dan yalan haber ve iftiralara karşı 286 suç duyurusu, 93 tekzip

Asya Katılım Bankası (Bank Asya), kendisine yönelik uydurulan yalan haber ve iftiralara karşı 286 suç duyurusunda, 93 de tekzip başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Hukuk kuralları çerçevesinde yürüttüğü hak arama mücadelesine duyduğu inanç dolayısıyla gündeme getirilen her türlü yalan haber ve iftiraya ayrı ayrı cevap vermediğinin altını çizen katılım bankası, "Bankamız itibarını hedef alan ve her geçen gün boyutu artarak devam eden sistematik itibarsızlaştırma kampanyası, gelinen nokta itibariyl

Bank Asya'dan yalan haber ve iftiralara karşı 286 suç duyurusu, 93 tekzip
Asya Katılım Bankası (Bank Asya), kendisine yönelik uydurulan yalan haber ve iftiralara karşı 286 suç duyurusunda, 93 de tekzip başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Hukuk kuralları çerçevesinde yürüttüğü hak arama mücadelesine duyduğu inanç dolayısıyla gündeme getirilen her türlü yalan haber ve iftiraya ayrı ayrı cevap vermediğinin altını çizen katılım bankası, "Bankamız itibarını hedef alan ve her geçen gün boyutu artarak devam eden sistematik itibarsızlaştırma kampanyası, gelinen nokta itibariyle Türk Bankacılık Sistemine, Sermaye Piyasalarına ve de Ülkemizin uluslararası itibarına zarar vermektedir." ifadesini kullandı.

Kendisine karşı sürdürülmeye devam eden yalan haber ve iftira kampanyasına karşı kamuoyu duyurusu yapan Bank Asya, önce kanun ve ilgili mevzuatlara dikkat çekerek, yapılanların suç olduğunu vurguladı. Sistematik karalama kampanyasına rağmen hiçbir müşterisini mağdur etmediğini belirten katılım bankası, "Bahsi geçen sistematik karalama kampanyası döneminde Bankamız hiçbir müşterisini mağdur etmemiş, yükümlülüklerini zamanında ve de tam olarak yerine getirmiştir. Yaklaşık 18 yıldır Türk Bankacılık Sistemi'nde faaliyet gösteren Bankamız, 280 şubesi ve 4.800 personeli ile halkımıza hizmet vermekte ve de Ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam etmektedir." dedi. Açıklamanın tam metni şöyle:

"Bankaların birer güven ve itibar müessesesi olmaları nedeniyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın Korunması' başlıklı 74. maddesinde yer verilen;

'5187 sayılı Basın Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın araçlarından biri vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz.'

hükmü ile münhasıran kamuoyu nezdinde bankaların itibarının ve bankalara duyulan güvenin korunması amaçlanmıştır. Bankalar açısından itibarın korunması hayati önem arz ettiğinden, kanun koyucu tarafından söz konusu hükme aykırı fiillerin, Bankacılık Kanunu'nun 'İtibarın Zedelenmesi' başlıklı 158. maddesi hükmü uyarınca hapis cezası ile tecziyesi öngörülmüştür. Söz konusu maddede;

'Bu Kanunun 74 üncü maddesine aykırı davrananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.'

hükmüne yer verilerek, Bankacılık Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında suç teşkil eden fiilleri işleyenler aleyhinde hapis cezası ve adli para cezası öngörülmüştür. Netice itibariyle, bankaların itibarının zedelenmesi, açıkça hapis cezası ile tecziyesine hükmolunması icap eden bir suç niteliğindedir.

Halka açık şirketlerin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107. maddesinin 2. fıkrasında ise;

'Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.'

ifadesine yer verilmiştir.

Hisseleri halka açık olan Bankamız ile ilgili olarak aylardır gerek itibar zedeleyici gerekse gerçeğe aykırı birçok yayın; yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığı ile yapılmakta olup, bu durum yukarıda verilen kanun hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, hem Bankacılık Kanunu hem de Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca açıkça suç teşkil etmektedir. Gündeme getirilen her türlü yalan haber ve iftiraların her birine karşı medyada ayrı ayrı cevap vermememizin nedeni, hukuk kuralları çerçevesinde hak arama mücadelemize olan inancımızdır. Bu süreçte Bankamızca, 286 suç duyurusunda ve 93 tekzip başvurusunda bulunulmuştur. Bankamız itibarını hedef alan ve her geçen gün boyutu artarak devam eden sistematik itibarsızlaştırma kampanyası, gelinen nokta itibariyle Türk Bankacılık Sistemine, Sermaye Piyasalarına ve de Ülkemizin uluslararası itibarına zarar vermektedir.

Bahsi geçen sistematik karalama kampanyası döneminde Bankamız hiçbir müşterisini mağdur etmemiş, yükümlülüklerini zamanında ve de tam olarak yerine getirmiştir. Yaklaşık 18 yıldır Türk Bankacılık Sistemi'nde faaliyet gösteren Bankamız, 280 şubesi ve 4800 personeli ile halkımıza hizmet vermekte ve de Ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam etmektedir.

Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yukarıda yer alan açık hükümleri çerçevesinde alenen suç sayılan fiillerin günden güne dozunu artırarak devam etmesine rağmen, bu süreçte Bankamıza olan güvenlerini muhafaza eden, asılsız haber ve iftiralara itibar etmeyip sağduyulu hareket eden ve desteklerini sürdüren kadirşinas halkımıza teşekkürü bir borç biliriz.

Hukuk Devletine olan güvenimiz ve yukarıda belirtilen Kanun maddeleri gereği adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır."

İLGİLİ HABERLER

Çiftçiler kuraklıkla mücadele için barajların faaliyete geçirilmesi gerektiğini belirttiÇiftçiler kuraklıkla mücadele için barajların faaliyete geçirilmesi gerektiğini belirttiBatman’ın çileği tescillendi: Ekonomiye katkısı 40 milyon liraBatman’ın çileği tescillendi: Ekonomiye katkısı 40 milyon lira​Yem ve saman fiyatlarının yüzde yüz artması besicileri kara kara düşündürüyor​Yem ve saman fiyatlarının yüzde yüz artması besicileri kara kara düşündürüyor​İzlediği videodan etkilenerek kaz çiftliği kurdu​İzlediği videodan etkilenerek kaz çiftliği kurduTurist yoğunluğu Gaziantep esnafının yüzünü güldürdüTurist yoğunluğu Gaziantep esnafının yüzünü güldürdü
SIRADAKİ HABER