HaberlerEğitimMAÜ’den “İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler” sempozyumu

MAÜ’den “İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler” sempozyumu

Mardin Artuklu Üniversitesi, İslam dünyasındaki üniversitelerde İslami ilimler alanında etkileşim ve iş birliğinin arttırılması amacıyla “İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler” uluslararası sempozyum düzenliyor.

MAÜ’den “İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler” sempozyumu

28- 30 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan sempozyumda, ulusal ve uluslararası düzeyde İslam dünyasındaki üniversitelerde İslami ilimlerin inşa süreci, İslami ilimler ve teknoloji, modern bilgi kuramları ve İslami ilimler, İslami ilimlere dair araştırmalarda interdisipliner ve multidisipliner çalışmalar gibi daha birçok konunun dile getirilmesinin arzulandığı belirtildi.

Müslüman coğrafyada bulunan üniversitelerin İslami ilimler çerçevesinde ele alınmasının büyük önem arz ettiğini ve bu alandaki bilgi ve deneyim paylaşımının önemine değinen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şöyle dedi:

“Günümüz İslam dünyasında İslami ilimlerin tedrisatının yapıldığı birçok üniversite bulunmaktadır. Söz konusu üniversitelerde gelenek, coğrafya ve tarihsel tecrübe gibi unsurlardan hareketle farklı eğitim anlayışları çerçevesinde birçok fakülte ve program bulunmaktadır. Bu sempozyumun amacı, birer zenginlik göstergesi olan yükseköğretim kurumlarının İslami ilimlerin tedrisatında sahip oldukları düşünsel zeminlerini, vizyonlarını, amaçlarını, eğitim ve öğretim metotlarını, araştırma alanlarını, siyasi ve sosyal ilişkilerini, teknolojik alt yapılarını ve bunların dini ilimlere yansımasını ortaya koymaktır.”

Eğitim öğretim süreçlerindeki gelişim, dünyadaki teknolojik dönüşüm ve benzeri şartların eğitim ve öğretimin odak noktasını ve gerçekleştirme alanını zamanla değiştirdiğine dikkat çeken Özcoşar, İslami ilimlerin tedrisat sürecinin  Hz. Peygamber döneminde mescid ve Suffe ile başlayıp zamanla kurumsal bir kimliğe bürünerek medreselerde sistematik bir hâl aldığını ve nihayetinde modern dönemde üniversitelerde farklı bir boyut kazandığını belirterek gerçekleştirilecek bu  bilimsel çalışmanın  İslami İlimler alanında mihenk taşı olduğunu ifade etti.

“İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler” sempozyumunun çevrimiçi olarak yapılacağını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Özçelik, İslam Dünyasındaki Üniversiteler bağlamında, İslam dünyasındaki üniversitelerde İslami ilimlerin inşa süreci, İslami ilimlere tahsis edilen birimler, İslami ilimler ve teknoloji, Modern bilgi kuramları ve İslami ilimler, İslam ilimlere dair araştırmalarda modern metodolojilerin kullanımı, İslami ilimlere dair araştırmalarda interdisipliner ve multidisipliner çalışmalar, İslam çalışmalarına ağırlık veren Batı kurumlarıyla mukayeseler, İslami ilimler, eğitim ve küreselleşme, Modern dini akımlar karşısında İslami ilimler, İslami ilimlere dair kurumlarda evrenselleşme sorunu başlıkları altında Ülkemizdeki ve birçok ülkeden bilim insanının tebliğleri ile katkıda bulunmaya davet ettiklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

YKS'ye giren öğrenciler sınavı değerlendirdiYKS'ye giren öğrenciler sınavı değerlendirdiYKS'ye giren öğrenciler soruları zor süreyi az bulduYKS'ye giren öğrenciler soruları zor süreyi az bulduYKS'ye giren öğrenciler sınav sorularını geçen seneye göre kolay bulduYKS'ye giren öğrenciler sınav sorularını geçen seneye göre kolay bulduÖğrencilerin YKS heyecanı başladıÖğrencilerin YKS heyecanı başladıBatman’da beşinci sınıf öğrencileri için proje hafızlık okulu açıldıBatman’da beşinci sınıf öğrencileri için proje hafızlık okulu açıldı
SIRADAKİ HABER