Dolar2,2115Euro2,8615Altın87,704IMKB77.918

TEMA KÖŞESİ

ÇEVRE KİRLİLİĞİ NEDİR VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR? (Dürtden devam) Ender bulunan doğal ve kOttOrol değerleri koruma amacıyla yapılan düzenlemeler olan MIHI Parklar uygulaması İle olarak 1Ö58'de başlamıştır

07 Şubat 2014 Cuma 16:35
TEMA KÖŞESİ
Bu Haberi Paylaş
ÇEVRE KİRLİLİĞİ NEDİR VE ÇEŞİTLERİ NELERDİR? (Dürtden devam) Ender bulunan doğal ve kOttOrol değerleri koruma amacıyla yapılan düzenlemeler olan MIHI Parklar uygulaması İle olarak 1Ö58'de başlamıştır. Muğta-Ölüdenlz, Çorum-Çatak ve Bolu-Abant gibi bazı bölgelerin Tabiatı Koruma Alanları" olarak kooınmasısevindlrlcl btr gelişmedir. Hava, su ve toprak arasındaki doğal Işleylşkı sürekliliğini sağlama gibi bir işlevi yanında hayvanlann otlatılmasına yarayan çayır ve meralar açısından da ülkemizdeki gflrflnüm giderek dramaükleşmektedlr. Şöyle ki çayır ve mer'alann büyük Nr kısmısürülerek tarla yapılmakta, yanlış otlatma nedeniyle tahrip olarak hızla yok olmaktadır. Bunun sonuçlansadece doğanın dengesfcıln bozulması olarak oıtaya çıkmayıp, hayvancılığın yara almasına, ekonomik kayıplara neden olmaktadır. İnsani an n varolan toprakları akılcı bk biçimde kullanmayıp, erozyonla mücadele etmeyip, öte yandan çevrenin nem oranını dengeleme, oksijen üretimi gfeJ İşlevleri olan sulak alanları kunjtıiarak toprak kazanma çabalan açıklanabilir gbl görünmemektedir. Yeryüzünün yalnızca belli bir bölgesinde yetişen bttkler olan endemlk bltkfler İle belli bir bölgede yaşayan hayvan türleri olan endemlk hayvanlarda çok önemli doğa öğeleri İken, çevre kirliliğinden paylarına düşeni alıp, hızla yok olmaktadıriar.Oysa Türkiye dünyanın en zengin floraya sahip ülkelerfcıden biridir. Keleş ve Hamacı'dan alınan bilgiye göre Avrupa kıta florası 12000 dolaylan ndayken, Türkiye florası 9000 dolaylarındadır. En zengin endemlk bitkiye sahip Avrupa ülkesinde 2750 en demle bitki varken ülkemizde bu sayı 3000*1 bulmaktadır. (SÜRECEK...) E-maü ; *Lyaritan(&vynetam wwtf.tokattext8.org TOPRAĞINA SAHİP ÇİK TÜRKİYE ÇÖL OLMASIN
Kaynak: Tokat Gazetesi