MEDYANIN SİYASET VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ PANELİ DÜZENLENDİ

MEDYANIN SİYASET VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ PANELİ DÜZENLENDİ

• •• •• •• MEDYANIN SİYASET VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ PANELİ DÜZENLENDİ Şanlıurfa'da bir otelde gerçekleştirilen panele, MÜSİAD Üyeleri ve Gazetecilere hitap eden AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ve haber7

MEDYANIN SİYASET VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ PANELİ DÜZENLENDİ• •• •• •• MEDYANIN SİYASET VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ PANELİ DÜZENLENDİ Şanlıurfa'da bir otelde gerçekleştirilen panele, MÜSİAD Üyeleri ve Gazetecilere hitap eden AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ve haber7.com haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan, sanal medya kullanımı ve önemi, medya, gazetecilik, medyanın ekonomi üzerindeki etkileri ve gündemdeki konularla ile ilgili önemli açıklamalar yaptılar. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre; Panele AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar, haber7.com haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan, Editörü Ömer Süt, MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi Başkanı Abdurrahman Yetkin, Genç MÜSİAD Başkan Yardımcıları Ayşe Akyüz Çakır ve Sema Saraç, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı. SOSYAL MEDYA ÖNEMLİ BİR MECRA Panelde ilk sözü haber7.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Erdoğan aldı. Erdoğan konuşmasında sosyal medyanın önemini anlattı. Sosyal Medyanın önemli bir mecra olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin 'Arap Baharı' denilen süreçte Sosyal medya ile tanıştığını anlattı. Medyanın siyaset ve ekonomi üzerindeki etkisinden bahseden Erdoğan, "Ben özellikle medyanın ekonomi üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum. Diktatör yapıların, halk ayaklanmalarıyla devrilmeye başlaması ve onların bütün örgütlenmelerinin, haberleşmelerinin, meydan buluşmalarının yönlendirilmesinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirmiş olmaları, sosyal medya gerçeğini Türkiye'nin gündemine getirdi. Gezi olayları olarak adlandırılan hadiseler de bunu ülke olarak yaşadık. Meselenin arkasında olan gruplar, güç odakları, sosyal medya üzerinden haberleştiler. Bir anlamda buluşmaların haberleşmesini, yönlendirilmesini bu alanda yaptılar. Bu ülkemizde ciddi bir kalkışmaya yol açtı. Türkiye'nin gündemini 3 ay boyunca yoğun olarak etkilediler. Etkileri de hala devam ediyor. Medya üzerinden ciddi bir deformasyonu, bilgi kirliliğiyle, asıl amacın ne olduğunu gizleyerek, yeşili korumak, ağaçları korumak protesto eylemi gibi algılattılar. Sonrasında anlaşıldı ki asıl amaç bu değilmiş. O zaman aynı gerekçelerle oluşan Taksim Platformu çıkıp dedi ki 'İstanbul için Türkiye'nin önünü açacak projeler olan, Kanal İstanbul'u, 3. Havalimanını, Marmaray gibi dev projelerini devreye soktunuz. Bunları bize sormadan yapamazsınız, bunları istemiyoruz' dediler. Demek ki asıl mesele yeşili korumak değil, gezi parkı değil, başka bir şeydi. Bunlarla mücadele edilirken, başka bir olay daha çıktı. 17 Aralık'ta sabah vakti evlerinden alınan bakan çocukları, iş dünyasının önemli isimleri karşımıza çıktı. Bu operasyonda önemli ayaklar var. Türk ekonomisi hedef alındı. Son dönemde başarıyla gerçekleşen projelerin altına imza atan müteahhitler, iş adamları gözaltına alındı. Operasyonla içeri alınmak istendi' dedi. EKONOMİK VE SİYASİ BEKLENTİLERİN BİÇİMLENMESİNDE DE İLK AKLA GELEN YİNE MEDYA Daha sonra söz alan AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen de, medyanın siyaset üzerindeki rolü konusuna ağırlık vererek, "Medya denildiğinde, haberlerden, reklamlara, filmlerden, müziğe, tartışma programlarından, yarışmalara, sanata ve spora kadar uzanan çeşitli faaliyetler aklımıza gelir. Bütün bu faaliyetlerin bir toplumun kültürel ve düşünsel dünyasıyla ilgili olduğu düşünüldüğünde, medya sektörünün modern toplumlar için önemi daha belirgin biçimde ortaya çıkıyor. Her geçen gün değişen modern yaşam, iletişim ihtiyacını büyüttükçe, iletişim teknolojileri de gelişiyor. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ise modern insanın, kendisiyle ilgili, içinde yaşadığı toplum ve dünyayla ilgili bilgilerini ve algılarını da değiştiriyor. Bugünün dünyasında medyanın önemi, özellikle insanların algı, düşünce ve değerlerini biçimlendirebilirle gücünden kaynaklanmaktadır. Çatışma ve savaş hallerinde nasıl propaganda aracı olarak ilk akla gelen medya oluyorsa, benzer biçimde ekonomik ve siyasi beklentilerin biçimlenmesinde de ilk akla gelen yine medya olmaktadır. Değişik ve çeşitli konularda yapılan programlar bir yandan toplumun bilgilenmesini hızlandırırken bir yandan da bireysel ve toplumsal düşünce ve görüşlerin de biçimlenmesine ve yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bu özelliği ile medya, toplumların demokratikleşmesi sürecinde vazgeçilmez bir araçtır. Haber ve fikir üreten, ürettikleriyle toplumu etkileme gücüne sahip olan medyanın nasıl bir ekonomik ortamda faaliyet gösterdiği, finansman yapısının kimler tarafından kontrol edildiği son derece önemlidir. Çünkü Türkiye gibi pek çok ülkede medya şirketleri, diğer şirketler gibi kâr amacı güden ve piyasa koşullarına tabi olan şirketlerdir ve ciddi bir ekonomik aktördür" dedi. 1980'LERLE BİRLİKTE EKONOMİK FAKTÖRLERİN ETKİSİ ARTTI Türkiye'de medyanın 1960'lardan itibaren endüstrileşmeye başladığını hatırlatan Önen, "1980'lerle birlikte ekonomik faktörlerin etkisi artmıştır. 1990'larda özel radyo ve televizyon yayıncılığının başlamasıyla da hızlanmıştır. Yatay ve dikey birleşmelerle güçlerini arttıran, zaman zaman kurdukları kartellerle, zaman zaman da promosyon savaşlarıyla ön plana çıkan rekabet stratejileri izleyen medya grupları 2001 krizinden olumsuz etkilenmiştir. AK Partinin 2002 yılında iktidara gelmesinden sonra ekonomideki olumlu gelişmeler ve istikrarla birlikte ilan ve reklam gelirlerindeki artışın sürmesi sonucu özellikle 2005 yılından itibaren yatırımcıların medyaya yatırım ilgisi artmıştır. Türkiye'de medya sektörünün büyüme potansiyeline yönelik bir öngörü de Price vvater house Coopers Küresel Eğlence ve Medyaya Bakış 2008 - 2012 raporunda dile getirilmiş ve raporda Türkiye'de medyanın 2014 yılına kadar %12,6 büyüyeceği öngörülmüştür. Ekonomideki olumlu seyir, pazarın henüz doygunluğa ulaşmamış olması, büyüme eğiliminin devam etmesi medya sektörünü yatırımcılar açısından cazip hale getirmektedir. Gelişen ekonomiler iletişim gereksinimini körüklemekte, satın alma gücünün yükselmesi tirajları arttırmakta, artan tirajlar da yeni ürünlerin tanıtılmasında aracı olmaktadır. Medyanın belirli bir güç odağının merkezi haline gelmesini teşvik eden etkenlerin en önemlilerinden biri siyasal görüş ayrılıklarıdır. Belirli kişi ve gruplar dünyada, ülkelerde veya belirli bir yörede kendi düşüncelerine uygun zemin oluşturmak ve siyasal görüşlerini yaymak amacıyla medyayı kullanmakta veya kendileri bir medya organı ortaya çıkararak halka mesaj vermektedirler. Verilmek istenen başta siyasi içerikli mesajlar her zaman doğru algılanır mı? Doğru algı içinde uygun zaman ve ortam olmalıdır. Siyasi literatürümüzde başarılı ve değişik örnekler vermek mümkündür. 1946 Genel Seçimlerinde yeni kurulan Demokrat Partinin "Yeter Söz Milletindir!" sloganı hala hafızalardadır. Uzun süren tek parti dönemine alternatif olduğunu ileri süren bir muhalefet partisi için bu slogan, seçmenlerin genel seçimlerden yalnızca bir parti değişimi değil, bir iktidar ve yönetim biçimi ya da hayat tarzı değişikliğini de bekledikleri düşünüldüğünde, kitlelerin kendi içlerinde benimsedikleri fakat dile getiremedikleri bütün isteklerinin bu sloganla dile geldiği hissiyatı doğmuştur" diye konuştu. TVVETTER, FACEBOOK, VVHATSAPP, LİNKEDİN, YOUTUBE, PİNTEREST, GOOGLE, İNSTAGRAM, VİNE TAM GAZ Sosyal paylaşım sitelerinin önem kazandığını belirten Emin Önen, açıklamalarına şöyle devam etti; "Günümüz medyasında haber içeriği veya yeni bir gündem oluşturmada gazete, televizyon muhabirleri ve haber ajanslarının alternatifi durumuna gelen, hatta en hızlısı olan ve yeni medya olarak adlandırılan sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı önem kazanmaya başlamıştır. Yeni medya; internet ve mobil ağlar üzerinde etkileşimli, zaman ve mekan bağımsız bir iletişim ortamı ve bu ortamdaki tüm hizmetlerdir. Hepinizin bildiği birçoğunuzun kullandığı gibi Tvvetter, Facebook, VVhatsapp, Linkedin, Youtube, Pinterest, Google, İnstagram, Vine gibi uygulamalara üye olan kullanıcılar; haber, fotoğraf ve video gibi çoklu medya formatlarını sıklıkla kullanmaktadırlar. Bu bağlamda profesyonel medya organizasyonları da kendi sosyal paylaşım sitelerini oluşturmakta ve bu sektör çok hızlı gelişmektedir. Diğer uygulamalara göre çok daha hızlı olan sosyal medya uygulamalarına bir kaç örnek vermek istiyorum. Birincisi facebook; facebook şuan dünyada 847 bini mobil kullanıcısı olan ve 1 milyar 200 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunan uygulama. Gelirinin yüzde 50'si reklamlardan oluşmaktadır. Facebook kullananların yaş ortalaması 22. Bakınız yaş ortalaması çok genç olan ve sosyal medyayı iyi kullanan yeni bir nesille iç içeyiz. Bir diğer uygulama tvvetter. Dünyada 500 milyonun üzerinde tvvetter hesabı, 215 milyon aktif kullanıcısı var. Günde 500 milyon tvveet'in yüzde 78'i mobil kullanıcılar tarafından yazılıyor. Hatta şuanda benim bu konu üzerinde bir konuşma yaptığımı kendi veya kurumsal hesabından paylaşan arkadaşlarımızda aramızda var. 'BASININ TARAFSIZ OLMASİ, ŞEHİR EFSANESİDİR'. Son olarak konuşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili M.Kasım Gülpınar da, yürütmeyasama-yargıdan sonra basının 4. Kuvvet olduğunu belirterek kuvvetler ayrılığını diye getirdi. Kendisinin de gazetecilikten gelme olması nedeniyle medya, babasının Avukat olması nedeniyle yargı, siyasetçi olması nedeniyle de yasama vöe yürütme konusunda deneyim kazandıklarını hatırlatarak, "En sık kullanılan ve basının 'tarafsız' olması gerektiği deyimi şehir efsanesidir. Ancak vicdan temelli oluşturulan bir yapının üzerine liyakati da esas alarak bina inşa edilmesi halinde, adil basın kavramı elde edilebilecektir. Büyük sermaye güçlerinin medya da güç sahibi olmaya çalışmasıyla birlikte medya doğru kullanılmaz oldu. Güvenirliliğini yitirmeye başladı. Basının tarafsızlığına gölge düştü. Sermaye sahiplerinin medyaya hakim olmak istemesi, basını ne kadar tarafsız kılabilir ki? Ayrıca siyasetçilerin medyayla olan ilişkilerinin sınırını iyi belirlemeleri lazım, sınır belirlenmezse sıkıntılara yol açılır. Medya, ya da medya mensubundan yola çıkarak, medya mensubuyla dost olarak o kuruma çok yanaştığınızı düşünürseniz yanılırsınız. Medya'nın dostu mu olacaksınız, medya sizi malzeme olarak mı kabul edecek? bu ayrımlar iyi yapılmalı. Doğu kültürüyle yoğrulmuş, materyalist ve makyavelist düşünce bizim toplumumuzun genlerinde yok. Bu düşüncelere uzak bireyler olarak, siyasetçiler bu sınırı belirleyemediği zaman hayal kırıklıklarına uğruyor. Tabi ki tüm bunların yanında insan adilse, vicdanlıysa, merhametliyse, medya dahil hiç bir şeyden zarar gelmez" dedi. DÖRT KUVVETİNDE İÇİNDE BULUNDUM Milletvekili Kasım Gülpınar Türkiye'de Yasama, yürütme, yargı ve medyanın da 4. Güç olduğunu belirterek, empoze edilmek istenenin tam tersine, yürütme ve yasamanın sanal kuvvet olduğunu belirterek, "Burada yargıyla polemiğe girmek istemiyorum. Kimin gücünü nasıl kullandığını, dört kuvvettin ayrışıp ayrışmadığını, hangisinin hakiki kuvvet olup olmadığını iyi biliyorum. Medya en hakiki kuvvettir" diye konuştu. AK PARTİ İKTİDARI SİYASETE GÜVENİ ARTTIRDI "Hangi kuruma çok güveniyorsunuz" adında yapılan anketlere dikkat çeken Gülpınar sözlerine şöyle devam etti; "Basın AK Parti iktidarı öncesinde 'hangi kuruma çok güveniyorsunuz' anketleri yapıyordu. Kendini de 'Basına güveniyor musunuz' seçeneğine eklemiyordu. Siyaset kurumu bu anketlerde yerlerde sürünüyordu. Zaman içerisinde, AK Parti iktidarı ile birlikte siyaset kurumu güvenilirliği tavan yaptı. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte siyasete güven geldi. Şimdi o bazı medya grupları bu güveni yeniden sarsmaya çalışıyorlar. Ama başarılı olamayacaklar." Panelin 2. Bölümü soru-cevap şeklide gerçekleştirildikten sonra MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Abdurrahman Yetkin, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra, panelistlere plaket takdim etti ve davetlilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)
Şanlıurfa Gazetesi -   [204933]

Yerel Basın Haberleri

 • Kask 34.yılını Kutladı

  Korao-1 Folojrnl Sanalı Oemeğj (KASK) kuruMşuntn 'JA yılını v/ess Ûie-Tde dûüdfVedıği tar yemt?>

  14.05.2014 14:20
 • Merve Caba'nın Birinci Olduğu Kompozisyon

  MERVE CABA'NIN BİRİNCİ OLDUĞU KOMPOZİSYON İHMALİN Ufuk(3 ta Ilı tur kızıllık var Güneş yeni yeni batıyor Şehir rjc' sıcak var navadâ Yazın nara- ı retıyle uyuyûn o a var oyuyamayan da Gece uç 9lb' gûçlu bir sarsıntı uyumayanı da

  14.05.2014 14:20
 • Bocce Şampiyonası Mersin'de Yapılıyor

  Bocce Şampiyonası Mersin'de Yapılıyor Okullar Arası Küçükler Yıldızlar vc Gençler Türkiye Bocce Şampiyonası Mersin'de yapılıyor

  14.05.2014 14:10
 • Boks Salonunda Ziyafet

  Sporcu aileleri, örnek bir dayanışmaya imza atarak, evlerinde hazırladıkları yiyeceklerle boks salonunda lW* ontrrrArl««r vw Sporcu Ailelerinden Boks Salonunda Ziyafet Mtntııt Toroslar Gençlik ve Spor Kulübıi nde mücadele edciı sporcu aileleri, örnek

  14.05.2014 14:10

Video Galeri

Öne Çıkan Haberler

 • Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na mektup cevabı: Başbakansan gereğini yapKılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'naCumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğluna yazdığı Bank Asya ve diğer bankaların
 • Diyarbakır'da Kürtçe okula operasyon; çok sayıda gözaltı yapıldıDiyarbakır'da Kürtçe okulaDiyarbakırda önceki gün Kürtçe eğitime başlayan ve ikinci kez mührü sökülen okulda nöbet tutanlar gözaltına alındı. Olaylar
 • Konya'ya kar yağdıKonya'ya kar yağdıKonya'ya bu yılın ilk karı yağdı. Konya- Beyşehir Karayolu arasındaki Belenbaşı mevkinde yağan kar trafik akışını olumsuz
 • Asansör boşluğuna düşen genç doktor hayatını kaybettiAsansör boşluğuna düşen gençVan'da kiralık ev baktığı apartmanın asansöründe mahsur kalan Dr. Serdar Yiğit, kurtarıldığı sırada asansör boşluğuna düşerek
 • Fethullah Gülen Hocaefendi, IŞİD'i gazete ilanıyla kınadıFethullah Gülen Hocaefendi, IŞİD'iFethullah Gülen Hocaefendi, ABD'nin önde gelen bazı gazetelerine verdiği ilanla IŞİD terörünü kınadı. IŞİD Zulmü En Ağır

Son Eklenenler