\\\\"\\\\"
Güncel:
Bağkur Affı 2014- SGK Sigorta Prim Affı Ne Zaman Çıkar - (SGK ve BAĞ-KUR AFFI)

Bağkur affı ne zaman yürürlülüğe girecek? Bağkur affı primlerini ödemeyenlere ne tür şartlar getiriyor? Vergi ve prim borcu nasıl yapılandırılacak? Taksit ödeme yapılabilir mi?
 
Sosyal güvenlik sisteminde köklü değişikler getiren yasa Meclis"te kabul edilirken, Bağ- Kur"lunun borcuna af, emeklinin borcuna da yapılandırma geldi. Yeni yasa ile 600 bin esnaf prim borçlarının yapılandırması uygulamasından yararlanacak. Bağ-Kur"lu sigortalıların geçmişte SSK ve Emekli Sandığı"ndan kaynaklanan hizmet birleştirmelerinde ortaya çıkan basamak farkları da son bulacak.

Sigorta birleştirmesi yapanların mevcut durumu korunacak. Sigorta birleştiren, ilk tercih ettiği basamaktan devam edecek. Yasaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumu"ndan (SGK) emekli aylığı aldığı halde, esnaf olarak yeniden işyeri açan ve ödenmesi gereken primi ödemeyenlere de yapılandırma geldi. Bu durumda olan esnaf, 3 ay içinde başvurarak prim borcunu yapılandırabilecek.

Bağ-Kur prim borcu olanlara af ve yapılandırma yaklaşık 3 milyon, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanlara af ve yapılandırma ise yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı konusunun da bu ay karara bağlanması bekleniyor.
 
Milyonlarca çalışana torba toplantıdan neler çıkacak?

İntibak konusunda anlaşmaya varılırsa, konunun torba tasarıda yer alacağı ifade ediliyor. Uzun süredir konuşulan doğum teşviği paketinin de torba yasa tasarısına ekleneceği konuşuluyor. Taşeron işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmanın da torba yasaya eklenmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerin de yer aldığı 50 konunun, bugün masaya yatırılıp detaylarıyla konuşulacağı belirtiliyor.

Bağkur Affında Son Durum

Milyonlarca kişinin dörtgözle beklediği Torb Yasa için geri sayım başladı. Torba'dan binlerce bağ-Kur mağduru için yeni düzenlemeler de çıktı. Bağ-Kur borçlarının affı bunlardan biri. 2014 yılında Bağ-Kur borçları böyle silinecek.

Üzerinde durulan düzenlemeye göre; Bağ-Kur'a prim borcu olanlar, gecikme zamlarının yüzde 50'si silinerek 36 aya kadar taksitle borcu ödeme imkanına sahip olacak. 24 aydan çok borcu olanların isterlerse hem borçları hem de borçlu oldukları sigortalılık süreleri silinecek.

2014 yılı Bağ-Kur affı yeni düzenleme

Milyonlarca kişinin dörtgözle beklediği Torb Yasa için geri sayım başladı. Torba'dan binlerce bağ-Kur mağduru için yeni düzenlemeler de çıktı. Bağ-Kur borçlarının affı bunlardan biri. 2014 yılında Bağ-Kur borçları böyle silinecek.

Üzerinde durulan düzenlemeye göre; Bağ-Kur'a prim borcu olanlar, gecikme zamlarının yüzde 50'si silinerek 36 aya kadar taksitle borcu ödeme imkanına sahip olacak. 24 aydan çok borcu olanların isterlerse hem borçları hem de borçlu oldukları sigortalılık süreleri silinecek.
 
Bu durumda borçlu dönem sigortaya eklenmeyecek. 2 yıldan fazla prim borcu olan esnafın, emekliliği için kendisine yetecek süreyi borçlanması da mümkün olacak. 24 aydan daha kısa süreli prim borcu olanlar için ise taksitlendirme yapılabiliyor. Milliyet"in haberine göre, esnafın Sosyal Güvenlik Kurumu"na (SGK) prim borcu çığ gibi birikti. Şu an için Bağ – Kur (4/b) primlerini ödeyemedikleri için serbest meslek sahiplerinin SGK"ya 22 milyar TL civarı borcu var.

SGK yönetimi geçtiğimiz günlerde bir önlem olarak prim borcu 6 bin TL ve üzerinde olan yaklaşık 1 milyon esnafa ödeme yazısı gönderdi. 6183 Sayılı Amme Alacakları Yasası kapsamında borçların ödenebileceği hatırlatıldı. SGK esnaftan tahsil edemediği prim borçları için ayrıca yeni bir düzenlemeye gidiyor. Meclis"e henüz sevk edilen yeni bir Torba Yasa ile prim borcu olanlar için alternatif ödeme imkânları getiriliyor.
 
Yeni yasaya göre Bağ – Kur (4/b) kapsamında prim borcu olanlardan, 24 ay ve üzeri borca sahip olanların borçları, 3 aylık ödeme süresi tanındıktan sonra, ödenmemesi durumunda sigortalılık süreleriyle birlikte silinecek. Yani borçlu oldukları dönemler sigortalı olarak artık değerlendirilmeyecek.
 
Ancak bu durumda olanlar, hesaplarından silinen sigortalılık sürelerini yürürlükte olan "borçlanma" kuralları çerçevesinde daha sonra borçlandıkları takdirde, tekrar kazanacak. Yani sigortalılık sürelerini kaybetmeyecekler. Burada tamamen kişi tercihi esas alınacak.

Getirilecek bu yeni düzenleme, serbest meslek sahiplerinin prim borçları bakımından bir nevi "af" olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu yeni düzenlemeyle artık prime ihtiyacı kalmayanların, ödeyemedikleri prim borçlarını dert etmelerine gerek kalmayacak. Bu borçtan kurtulmuş olacaklar.
 
Silinecek prim borçlarının daha sonra borçlanılmasında, bugünkü borçlanma koşulları geçerli. Yani prime esas kazanç ile bunun 6.5 katı arasından, serbest meslek mensubunun kendisinin belirleyeceği prime esas kazanç tutarı üzerinden borçlanma mümkün olabilecek.
 
Diğer yandan yeni düzenlemeyle beraber, 2 yıldan fazla prim borcu olan esnafın, emekliliği için kendisine yetecek kadar süreyi borçlanması da mümkün olabilecek. Yani 3 yıllık prim borcu olan bir esnaf, emekliliğine yetmesi durumunda örneğin bu borcun sadece yarısını borçlanabilecek.
 
24 aydan daha kısa süreli prim borcu olanlar için de halen yürürlükte olan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Yasa uyarınca taksitlendirme yapabilmek mümkün. Yeni düzenleme prim tahsilâtının artırılmasının yanı sıra, borçları nedeniyle sağlık yardımlarından yararlanamayan esnafa yeni bir imkân tanıyor. Borcundan kurtulan serbest meslek sahipleri için sağlıktan yararlanmanın önü böylece açılmış olacak.

Torba yasa ile bağkur affı getirileceği söyleniyor. Vatandaş, merakla bekliyor...

Torba Yasa ile evde bakım yapanların, SGK'ya her ay asgari ücret üzerinden prim ödenerek emekli olmaları sağlanacak.

2014 uygulanmaya başlayan bakım evi hizmetini köşesine taşıyan Habertürk yazarı Ali Tezel merak edilenleri yazdı. İşte o yazı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evde bakıma muhtaç yakını olup da evinde bu malul kişilere bakanlara evde bakım parası adı altında her ay net asgari ücret düzeyi kadar para vermektedir. Bunların sayısı ise yaklaşık 400 bin. Ödemenin amacı da "madem ki evinde birisine bakmak zorundasın ve bu sebeple işe gidip gelir elde edemiyorsun bu geliri size devlet olarak veriyorum"dur.

İşte Torba Yasa ile evde bakım yapanlar adına SGK"ya her ay asgari ücret üzerinden prim ödenerek emekli olmaları da temin edilecek. Ancak, sosyal güvenlik primini kendileri mi ödeyecekler yoksa devlet mi ödeyecek daha belli değil. Zira, evde bakım parası alabilmek için ailenin muhtaç olması (kişi başı gelirlerinin asgari ücretin üçte birinden az olması) gerekiyor.

Zaten geliri olmayan evde bakana bir de prim yükü getirilmemeli. Evde bakım sigortası isteğe bağlı (Bağ-Kur) sigortası gibi olabileceği gibi 5510 sayılı Kanun"un ek-5 veya ek-6. maddeleri gereğince de olabilir. Ayrıca, gelir vergisinden muaf (evde oya-dantel yapan) kadınlar için isteğe bağlı sigorta olabilir. İsteğe bağlı sigorta olursa ödenecek prim asgari ücretin yüzde 32"si kadar olacaktır ki bu rakam, 1071 liralık asgari ücretin yüzde 32"si olan 342.72 liradır.

Gelir vergisinden muaf üretim yapan kadınlara has isteğe bağlı sigorta olursa, 21 günlük ücreti varmış gibi 749.70 X 0.32= 239.90 lira. -Ek-5 sigortası gibi olursa, 749.70 X % 34.5 = 258.64 lira -Ek-6 sigortası olursa da 749.70 X % 32.5 = 243.65 lira.

ÖRNEK 1: ERKEK
1-Bugüne kadar hiç sosyal güvencesi olmayan bir erkek, evde bakım sigortası olursa, en az 5400 gün (15 tam yıl) prim ödemek şartıyla, 5400 günü;
- 31.12.2035 tarihine kadar tamamlarsa 63.
- 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlarsa 64,
- 1/1/2038 gününden sonra 5400 günü tamamlarsa 65 yaşında emekli olur. Ayda da ödediği prim kadar 250 ile 300 lira arasında emekli aylığı alır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu"ndaki Torba Yasa"ya eklenen bir madde ile ön ödemeli hatlardaki (kontörlü) mobil internete vergi indirimi geliyor. Düzenlemeyle GSM aboneleri, hatlarına yükledikleri TL"leri mobil internet hizmetinde kullanmaları durumunda bu kullanımları için yüzde 25 yerine yüzde 5 Özel İletişim Vergisi ödeyecekler.

Ayrıca indirimli orandaki ÖTV"nin tüketiciye yansımasını teminen yüksek oran ile düşük oran arasındaki farkın tüketiciye ödenmesi kaydıyla ÖİV mükelleflerine iade edilmesi konusunda Maliye Bakanlığı"na yetki verildi. Vergi indiriminin yasanın çıkmasının ardından GSM şirketlerinin yapacağı yeni kampanyalarda hayata geçmesi bekleniyor.

Torba Yasa"ya GSM düzenlemesinin yanında 50"ye yakın yeni madde eklendi. Tasarıyla Ar-Ge"ye ve yüksek katma değerli ürünlerin vergisel anlamda desteklenmesi amacıyla yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, Türkiye"de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; kiralanması sonucunda elde edilen  kazanç ve iratlar, devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançlar, Türkiye"de seri üretime tabii tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançlar, Türkiye"de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen  ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen  kısmının yüzde 50"si kurumlar vergisinden istisna olacak.

Bu oranı sıfıra kadar indirmeye ve yüzde 100"e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanacak.

af_haberleri_07012014

KAYNAK: Haber Yurdum

YASAL UYARI:Sitemizde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayın yapılmaktadır. Sitemizde yayınlanan haber ve tüm içerikler ancak ilgili sayfamıza link verilmek koşuluyla yayınlanabilir. Aksi durumlarda art niyetli kişi ve/veya kuruluşlar hakkında yasal yollara başvurulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Amerikalılara evlatlık verilen kızının fotoğrafını...
Handan hanım Amerikalılara verilen kızını 26 yıl sonra Esra Erol'da buldu.

Haberi Oku